Projekty
Jesteś pracownikiem sektora finansowego? Zdobądź nowe umiejętności. Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem zawodowym. ...

Szkolenia i Certyfikacje

×Sektorowy projekt „Bankowcy dla Edukacji” dostarcza rzetelnej wiedzy ekonomicznej uczniom, studentom, pracownikom bankowym i seniorom. ...

Bankowcy dla Edukacji

×BAKCYL - projekt oparty na strategicznym, długofalowym partnerstwie firm i instytucji sektora bankowego w Polsce, którego celem jest edukacja młodzieży. ...

Bakcyl

×Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej. ...

BANRISK

×ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego WIB ma charakter naukowo-badawczy i analityczny. ...

Alterum

×Celem Rady jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniającego się sektora usług finansowych. ...

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

×

Projekty

Szkolenia i Certyfikacje

Jesteś pracownikiem sektora finansowego? Zdobądź nowe umiejętności. Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem zawodowym.

Bankowcy dla Edukacji

Sektorowy projekt „Bankowcy dla Edukacji” dostarcza rzetelnej wiedzy ekonomicznej uczniom, studentom, pracownikom bankowym i seniorom.

Bakcyl

BAKCYL - projekt oparty na strategicznym, długofalowym partnerstwie firm i instytucji sektora bankowego w Polsce, którego celem jest edukacja młodzieży.

BANRISK

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej.

Alterum

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego WIB ma charakter naukowo-badawczy i analityczny.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Celem Rady jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniającego się sektora usług finansowych.

Filmy


Warszawski Instytut Bankowości.
Pomagamy się rozwijać od 25 lat!


Klip promocyjno-informacyjny Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

MIFID - Nadchodzi MiFID II - wyzwanie dla banków. Zobacz jakie nowe rozwiązania szkoleniowe i certyfikacyjne przygotował WIB.

Celem Programu Edukacyjnego „Bankowcy dla Edukacji” jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracownikom bankowym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, w tym na temat podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, tak aby mogli lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania gospodarki, trafnie kształtować swoje opinie i świadomie podejmować ważne decyzje finansowe.

Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich o Konkursie BANRISK.