O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
PROGRAM SZKOLENIA

Instrumenty pochodne - konstrukcja i wycena, praktyczne aspekty obrotu

Instrumenty pochodne - podstawy

 • Czym jest instrument pochodny?
 • Jak rozwijały się instrumenty pochodne
 • Rodzaje instrumentów pochodnych
 • ET vs OTC
 • Future i Forward
 • Fundamentalne różnice pomiędzy Future i Forward
 • Charakterystyka kontraktu Forward
 • Charakterystyka kontraktu Future
 • Opcje

Instrumenty pochodne i ich zastosowanie

 • Rodzaje opcji
 • Podstawy wyceny Forward
 • Podstawy wyceny opcji
 • Wykorzystanie opcji
 • Kontrakty FRA
 • Swapy
 • IRS
 • CIRS
 • CDO
 • MBS
 • RMBS
 • CDS
 • Arbitraż
 • Analiza wpływu zmian otoczenia ekonomicznego na instrumenty pochodne
 • Komu jaki instrument pochodny