O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNEFinanse behawioralne - błędy i pułapki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Odpłatność: 1840 netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)