O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNEInstrumenty pochodne - konstrukcja i wycena, praktyczne aspekty obrotu

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Odpłatność: 1920 zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)

Termin: 11.05.2017 - 12.05.2017