O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
INFORMACJE ORGANIZACYJNEStudium Dealerów Rynków Finansowych

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 93 godz. dydaktyczne

Odpłatność: 5890 zł netto, VAT zwolniony

5990 zł netto przy płatności w ratach, VAT zwolniony

Odpłatność obejmuje koszt egzaminu końcowego. Zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania Certyfikatu Dealera WIB/ ACI Polska oraz stosownego zaświadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. *Istnieje możliwość dofinansowania kosztów szkolenia - więcej informacji u Opiekuna szkolenia

Termin: 20.10.2017 - 24.03.2018