PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
O SZKOLENIU

Zarządzanie ryzykiem modeli w kontekście wymagań nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji W


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • zdefiniować pojęcie ryzyka modelu oraz określić fazy cyklu życia modelu
 • określić uczestników procesu zarządzania
 • opisać wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem modelu w kontekście Rekomendacji W
 • wyznaczyć podstawowe miary oceny efektywności modelu

Komu polecamy szkolenie?

 • Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie modelami  w bankach
 • Ekspertom odpowiedzialnym za walidację modeli
 • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ryzyka modeli

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego wykładu, popartego analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Ewa Renz