WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

O PROJEKCIE SEKTOROWYM BANKOWCY DLA EDUKACJI

Edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. Dzięki takiej wiedzy jest on w stanie rozumieć zachodzące
w świecie procesy oraz podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, istotne nie tylko
z punktu widzenia jego życia jako jednostki, ale także całego społeczeństwa.

Dlatego też powstał Projekt sektorowy Bankowcy dla Edukacji, który jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji ekonomicznej
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej Codziennego życia całego polskiego społeczeństwa.

 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI TERYTORIALNYMI

Roli samorządów terytorialnych w zakresie edukacji wszystkich grup wiekowych nie da się przecenić. Codzienna obecność z milionami obywateli, wkład w rozwój regionu i integracja lokalnych środowisk, stały się podstawą porozumień o współpracy będących początkiem wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

Celem zawierania porozumień jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

 

DOŁĄCZENIE JST DO PROJEKTU

W trosce o zapewnienie jak najlepszej współpracy pomiędzy Warszawskim Instytutem Bankowości a jednostkami samorządu terytorialnego nasz  zespół działa w całej Polsce poprzez regionalnych koordynatorów programów edukacji ekonomicznej.

Aby skontaktować się z centralą projektu lub koordynatorem w Państwa regionie zapraszamy do ZESPÓŁ PROJEKTU BdE.

 

JAK ZAPISAĆ SZKOŁĘ DO PROJEKTU

Jeśli pragną Państwo zgłosić swoją szkołę do projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z FORMUŁĄ WSPÓŁPRACY
Szkołę można zgłosić poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, oraz poprzez DODANIE SZKOŁY.   

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

W celu przybliżenia Projektu przygotowaliśmy dla Państwa zestaw materiałów informacyjnych dotyczących naszej działalności. Materiały można pobrać poniżej:

Folder Projektu Sektorowego Bankowcy dla Edukacji

Folder Projektu BAKCYL

Folder Projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

Oferta współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Materiały Prasowe o Projekcie sektorowym Bankowcy dla Edukacji część 1, częśc 2, część 3

Opinie szkół o Projekcie BAKCYL

Dodatek BANKOWO do Dziennika Gazety Prawnej

 

KONTAKT

Urszula Szulc              

Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

tel. 696 410 803

e-mail uszulc@wib.org.pl

 

Ariel Wojciechowski

Koordynator ds. współpracy z samorządami

tel. 885 885 904

e-mail awojciechowski@wib.org.pl

 

 

GALERIA

  •  15 grudnia 2016 r. we Wrocławiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Wrocław.

 

 

 

  • 30 stycznia 2017 r. 30 stycznia br. w Brzegu (woj. opolskie) podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a średniej wielkości samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Brzeg. Współpracę rozpoczęto, w dniu podpisania porozumienia, Konkursem Wiedzy Finansowej BAKCYL, przeprowadzonym wśród uczniów 4 brzeskich giimnazjach. Więcej informacji.