Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Senat bez poprawek przyjął projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń o 7 miesięcy, tj. na 1 października 2018 r. (wcześniej 23 lutego).

Projektowana ustawa spowoduje przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pozwoli to dystrybutorom ubezpieczeń, dystrybutorom reasekuracji oraz organowi nadzoru na lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji. Odroczone zostaną również regulacje korzystne dla klientów, niemniej funkcjonowanie ustawy z uchwalonym pierwotnym terminem wejścia w życie byłoby znacznie utrudnione ze względu na równoległe odroczenie terminów rozpoczęcia stosowania rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej do dyrektywy, które będą bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Więcej na alebank.pl

 

W Warszawskim Instytucie Bankowości przygotowaliśmy szkolenie: Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania! 

Jest ono przeznaczone dla osób i instytucji, które obejmuje Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
Na szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu nadchodzących zmian w prawie o dystrybucji ubezpieczeń, wynikających m.in. z Dyrektywy IDD oraz Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.- Szkolenie prowadzi Anna Dąbrowska, współautorka przepisów ustawy.

Zapraszamy na szkolenie!