Ruszyła 39 edycja Studium EFPA EFA, poziom III

16 listopada 2017 ruszyla 39 edycja Studium EFPA  EFA, poziom III. Uczestnikami tej edycji są pracownicy jednego z największych polskich banków komercyjnych.

 

Poziom ten potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta. Doradca EFPA EFA powinien także trafnie rozpoznawać sytuacje, w których należy zwrócić się o pomoc do ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach. Na zakończenie Studium, uczestnicy przystępują do międzynarodowego egzaminu i otrzymują Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA (European Financial Advisor).

Więcej informacji o Studnium