Horyzonty Bankowości 2017

Już po raz szósty w jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbędą się spotkania i konferencje. Udział w nich wezmą główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

Rangi wydarzeniu nadają obchodzone w tym roku jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętuje również „Miesięcznik Finansowy BANK” – najważniejsze pismo naszego środowiska. Jesteśmy dumni, że w tym czasie mogliśmy aktywnie uczestniczyć w budowaniu polskiego sektora bankowego.

 

Zarówno Centrum Prawa Bankowego i Informacji, jak i Fundacja Warszawski Instytut Bankowości to instytucje powołane do życia przez Związek Banków Polskich.

 

Dwie instytucje, dwa zbliżone obszary działania i jeden wspólny cel:

działanie na rzecz sektora bankowego.

Spotkanie będzie okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Będący częścią projektu „Ranking 50 największych banków w Polsce” „Miesięcznika Finansowego BANK” – jest jednym z najbardziej prestiżowych, najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce. Ranking dociera do czytelników w postaci obszernej publikacji będącej dodatkiem do czerwcowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”.

„HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017” to multikonferencyjny projekt, w skład którego wchodzą:

Część przedpołudniowa:

Część popołudniowa:

Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ Miesięcznika Finansowego BANK

  • Wręczenie nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka.
  • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach” za najlepszy esej.
  • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2017″ „Miesięcznika Finansowego BANK”.
  • Debata Horyzontów Bankowości z udziałem przedstawicieli sektora bankowego.