O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?


Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

 • Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
 • Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
 • Kapitał podstawowy Tier 1(Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier 2 (Tier 2 Capital)
 • Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
 • Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
 • Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych
 • Wyznaczenie współczynników kapitałowych - ćwiczenie

Limit dużych zaangażowań

 • Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu  o kapitał I kategorii
 • Wwyznaczenie limitu dużych zaangażowań  - ćwiczenie

Nowe bufory kapitałowe

 • Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
 • Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
 • Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
 • Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)

Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)

 • Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
 • Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
 • Wymóg połączonego bufora

Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

 • Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
 • Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
 • Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

Dźwignia finansowa

 • Dualny system regulacji kapitałowych
 • Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
 • Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV
 • Wyznaczenie wskaźnika dźwigni - ćwiczenie

Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności

 • Kryzys płynności- identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
 • Pomiar ryzyka płynności
 • Metoda luki i analiza przepływu środków
 • Nadzorcze miary płynności

Zmiany w zakresie płynności

 • Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
  • szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
  • szacowanie odpływu środków netto
 • Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
  • Podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR