O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Egzamin ECB EFCB 3E

GŁÓWNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ECB EFCB 3E

 

Posiadacz Certyfikatu ECB EFCB 3E będzie potrafił:

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE (13%)

 1. Wyjaśnić gospodarczą i finansową strukturę Unii Europejskiej (wiedza)
 2. Opisać politykę monetarną w Unii Europejskiej (wiedza)
 3. Omówić europejską ramę regulacyjną oraz jej wpływ na system bankowy (wiedza);

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU (60%)

 1. Zdefiniować i wyjaśnić specyfikę głównych segmentów klientów i ich potrzeby finansowe (wiedza)
 2. Zanalizować produkty i usługi bankowe pod kątem potrzeb klientów oraz opisać kanały dystrybucji dostępne dla klientów (umiejętność, wiedza)
 3. Dopasować odpowiednie produkty i usług bankowe do potrzeb klienta (umiejętność)
 4. Zidentyfikować podejrzane czynności i transakcje, a także podjąć odpowiednie działania zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w banku (wiedza, umiejętność)
 5. Wziąć odpowiedzialność za postępowanie etyczne, zgodne z wymaganiami (compliance) oraz nastawione na jakość, w ramach swoich zadań zawodowych, pracując samodzielnie lub jako członek zespołu (kompetencja);

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE (27%)

 1. Zidentyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz objaśnić swoją rolę w tym procesie (wiedza)
 2. Wyjaśnić proces kredytowy, z uwzględnieniem zasad, którymi kieruje się biznes i ryzyko
 3. Zdefiniować funkcję zgodności (compliance) w banku i działać przestrzegając  zasad i  procedur obowiązujących w banku (wiedza, umiejętność)
 4. Opisać główne mechanizmy audytu wewnętrznego i kontroli oraz wyjaśnić swoje obowiązki wynikające z funkcjonowania system audytu wewnętrznego i kontroli w banku (wiedza).