O SZKOLENIU PROGRAM SZKOLENIA WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE


Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III

Gdzie: Warszawa

Jak długo trwa szkolenie: 156 godz. dydaktycznych

Odpłatność: 8660,00 zł netto VAT zw.- przy jednorazowej wpłacie

8810,00 zł netto VAT zw.- przy wpłacie w ratach

Odpłatność obejmuje udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego EFPA EFA. Certyfikację EFPA EFA prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska. Koszt egzaminu wynosi 790,00 zł netto plus 23% VAT = 971,70 zł brutto. Zgłoszenia na egzamin EFPA EFA przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.

Termin: 25.10.2019 - 29.05.2020