PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w rękach praktyka

 

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=428115&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Poznasz parametry ryzyka kredytowego, główne wymagania i ich kwantyfikację oraz podejście do walidacji parametrów
 • Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego
 • Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i zaawansowane)
 • Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego Poznasz metody szacowania kapitału wewnętrznego w zakresie ryzyka kredytowego
 • Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku Nauczysz się identyfikować obszary wpływu Bzylei/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe)

Komu polecamy szkolenie?

 • Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach
 • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
 • Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Barbara Jama-Raczyńska

DRUKUJ