PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Cyberbezpieczeństwo – podstawowe zasady korzystania z technologii informatycznych i sieci Internet. E-learning

Kurs przygotowuje pracownika instytucji finansowej do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Uczestnicy w interaktywny sposób poznają podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów,


Zapraszamy na platformę #WIBmobilny

Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=554402&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie


Opis kursu

Korzystanie z komputerów i Internetu, ze względu na wykorzystanie różnych technologii, ma swoje ograniczenia i niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Obserwujemy dwa postępujące równolegle procesy. Z jednej strony, coraz częściej przestępcy wykorzystują technologię do pozyskiwania w nielegalny sposób środków finansowych – tak zwani cyberprzestępcy nieustannie poszukują możliwości technicznych lub sposobów oszukania nieświadomych użytkowników. Z drugiej zaś tworzone są nowe uregulowania prawne ograniczające swobodę w sieci, jak np. „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”, nakładająca na podmioty (zwłaszcza te, które są kluczowe dla funkcjonowania Państwa) obowiązek wprowadzenia i utrzymywania odpowiednich procesów wewnątrz organizacji.

W szkoleniu poznasz podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, korzystania z usług bankowych, obecności w sieci Internet i ochrony tożsamości.

Szkolenie rekomendowane w przygotowaniu się do egzaminu „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych”, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich


 Komu polecamy kurs:

· Pracownikom instytucji finansowych oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela, agenta rozliczeniowego i in., mającego kontakt z technologiami cyfrowymi, które mogą stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów

· Studentom i absolwentom, którzy planują karierę w sektorze finansowym


 Co uczestnik będzie potrafił?

·  Bezpiecznie korzystać z urządzeń i systemów informatycznych, smartfonów i poczty elektronicznej

·  Bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych

·  Chronić tożsamość własną i Klienta w cyberprzestrzeni

·  Reagować w sytuacji próby popełnienia oszustwa przez cyberprzestępców

·  Zapewniać bezpieczeństwo informacji, infrastruktury informatycznej, pracowników i Klientów dzięki procedurom wewnętrznym firmy

·   Poprawnie rozpoznać i zareagować w sytuacji podejrzenia, że mail jest  spamem, próbą oszustwa lub rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania; w przypadku zainfekowania komputera i smartfona złośliwym oprogramowaniem.


Szacowany czas nauki: 1 godzina

Kurs kończy się testem wiedzy

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedz

DRUKUJ