PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

MiFID II – aktualizacja wiedzy. Polska implementacja MiFID II – zachęty i inne najważniejsze zmiany regulacji. E-Learning

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów wdrażającym wymag ania kwalifikacyjne MiFID II (z 28 maja 2018 r.), raz na rok firmy inwestycyjne powinny wypełnić obowiązek utrzymania oraz pogłębiania przez autoryzowanych pracowników wiedzy.


Zapraszamy na platformę #WIBmobilny

Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=554394&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie


 Opis kursu

Szkolenie jest podstawowym, krótkim kursem aktualizującym w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Koncentruje się na nowych zasadach organizacji i funkcjonowania rynku instrumentów finansowych pod rządami MiFID II, w tym nowych zasadach stosowania tzw. zachęt w sprzedaży produktów finansowych. Szkolenie prezentuje praktyczne treści, ważne w pracy autoryzowanych pracowników udzielających informacji o produktach finansowych. Szkolenie wykorzystuje rekomendacje zawarte w opublikowanych stanowiskach KNF. Kurs opracowany jest w przyjaznej, atrakcyjnej formie. Wykorzystuje różnorodne formy prezentowania treści, w tym proste ćwiczenia, nowoczesną grafikę i animację, angażując aktywnie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Kurs zawiera test, potwierdzający przyswojenie praktycznej wiedzy udostępnionej w szkoleniu.


 Komu polecamy kurs:

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


 Co uczestnik będzie potrafił?

· Opisać, jakie najważniejsze zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynków instrumentów finansowych wprowadziła polska implementacja systemu MiFID II

· Opisać najważniejsze kryteria, jakie powinny spełniać świadczenia pieniężne i niepieniężne, aby można było uznać je za zachętę dozwoloną

· Zdefiniować, jakiego typu świadczenia stanowią zachętę dozwoloną a jakie – niedozwoloną., zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2018 r.

 

Szacowany czas nauki: 1 godzina

Kurs kończy się testem wiedzy

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedz

DRUKUJ