PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

MiFID II – aktualizacja wiedzy. Doradztwo inwestycyjne –praktyka na polskim rynku. E-learning

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów wdrażającym wymagania kwalifikacyjne MiFID II (z 28 maja 2018 r.), raz na rok firmy inwestycyjne powinny wypełnić obowiązek utrzymania oraz pogłębiania przez autoryzowanych pracowników posiadanej


Zapraszamy na platformę #WIBmobilny

Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=549437&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie


Opis kursu

Kurs wprowadza w najważniejsze zasady bezpiecznego świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, bez ryzyka nieuprawnionego doradztwa inwestycyjnego. Uczestnictwo w tym kursie będzie równie ważne dla pracowników uczestniczących w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, jak i tych, którzy świadczą usługę informowania o produktach finansowych. Praktyczne treści wprowadzane są poprzez prezentacje casów rynkowych, z uwzględnieniem ważnych stanowisk i interpretacji opublikowanych przez KNF oraz rekomendacji nadzorców europejskich. Kurs opracowany jest w przyjaznej, atrakcyjnej formie. Wykorzystuje różnorodne formy prezentowania treści, w tym ćwiczenia, nowoczesną grafikę i animację, angażując aktywnie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Kurs zawiera test, potwierdzający przyswojenie praktycznej wiedzy udostępnionej w szkoleniu.


 Komu polecamy kurs:

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego oraz pracownikom świadczącym usługę doradztwa inwestycyjnego


Co uczestnik będzie potrafił?

· Zdefiniować usługę doradztwa inwestycyjnego, w tym doradztwa niezależnego

·  Wykorzystać stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w codziennej pracy w prawidłowym świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego

·  Opisać, jakie zachowania i jakie stany faktyczne mogą zostać uznane za świadczenie doradztwa inwestycyjnego

·  Wskazać na cechy doradztwa inwestycyjnego oraz zauważyć podobieństwa w podejściu do doradztwa inwestycyjnego przez brytyjskiego regulatora (FCA) i KNF


 Kurs kończy się testem wiedzy

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy

DRUKUJ