PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Analiza finansowa banku spółdzielczego

Czyli jak ocenić kondycję banku spółdzielczego?


 Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=447364&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


  • Zapoznasz się z metodami stosowanymi w analizie sytuacji ekonomiczno - finansowej i rachunku efektywności w bankach spółdzielczych, pozwalającymi na ocenę ich kondycji oraz efektywności produktów (odsetkowych i prowizyjnych), oddziałów oraz ocenę współpracy z klientami wraz ze wskazaniem możliwości planowania wyniku finansowego
  • Nauczysz się analizy źródeł danych ilościowych – podstawowych sprawozdań finansowych banku
  • Zapoznasz się z metodami służącymi ocenie efektywności i ryzyka (m.in. RORAC)

Komu polecamy szkolenie?


Kadrze zarządzającej i pracownikom komórek ds. analiz, planowania i budżetowania oraz kontrolingu

 

Jak przebiegają zajęcia?


Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu połączonego ze studium przypadków (rozwiązywanymi samodzielnie / w grupie) wraz z dyskusją. Każde ćwiczenie kończy się podsumowaniem i rekomendacją do wykorzystania w codziennej pracy.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


dr Agnieszka Nowak

Od wielu lat roku związana z instytucjami finansowymi. Obecnie w Departamencie Ryzyka Finansowego w jedym z banków komercyjnych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu: ryzyka bankowego, rachunku efektywności, controllingu, produktów hybrydowych oraz edukacji i świadomości finansowej. Od kilkunastu lat jest trenerem Warszawskiego Instytutu Bankowości, m.in. w Studium Controllingu Bankowego oraz Europejskim Studium Bankowości EFCB. Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych.