PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Pogłębisz wiedzę z zakresu metod restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Podniesiesz swoje kompetencje w dziedzinie optymalizacji i kreowania wartości firmy w procesie restrukturyzacji oraz planowania ekonomiczno-finansowego w ramach restrukturyzacji
 • Zapoznasz się z praktyką restrukturyzacyjną na gruncie prawa polskiego w zakresie ścieżek restrukturyzacji finansowej podmiotów gospodarczych
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie weryfikacji i oceny planu restrukturyzacji z elementami wyceny przedsiębiorstwa niezbędnej w niektórych ścieżkach restrukturyzacji
 • Rozwiniesz umiejętności oceny możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa na bazie analizy jego kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej w długim i krótkim terminie
 • Zobacz video z trenerem >>>

Komu polecamy szkolenie?

 • Specjalistom, ekspertom, pracownicom Departamentu/Działu Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w bankach, przedsiębiorcom

Wymagania wstepne:
Znajomość podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw ekonomii i finansów i rachunkowości oraz wiedzy wynikającej np. z praktyki zawodowej


Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Elementy prezentacji pojawiają się na początku zajęć. Cele szkolenia realizowane są głównie w trakcie ćwiczeń i zadań. Trener przeprowadza z uczestnikami kilka rzeczywistych studiów przypadku. Uczestnicy pracują indywidualnie, w zespołach 2-5-osobowych, a także całą grupą - zawsze pod opieką trenera. Każde ćwiczenie kończy się podsumowaniem i rekomendacją do wykorzystania w codziennej pracy.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Dariusz Pelc, Wzorowy Trener WIB 2004, Najlepszy Trener WIB 2005, 2008 oraz 2009, Supertrener WIB 2010-2015, Profesor WIB, Trener XX-lecia WIB, wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój kadr bankowości.