PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Szkolenie z zakresu czynności objętych Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń

Już wkrótce nowy kurs elearningowy!

  • Szacowany czas całego kursu: 5 godzin (1 moduł = 1 godzina)
  • E-szkolenie będzie składać się z 5 modułów, do dowolnego zestawienia. To Ty decydujesz, z ilu i których modułów skorzystać.
  • Test na koniec każdego modułu.
  • Szkolenie kończy się imiennym zaświadczeniem potwierdzającym odbycie kursu e-learningowego (warunkowane zdanym testem).

Zapraszamy na platformę #WIBmobilny

Szkolenie będzie dostępne równiez w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania


 Cel szkolenia:

Szkolenie realizuje ustawowy cel regularnego szkolenia pracowników branży ubezpieczeniowej. Kurs odpowiada na wymagania regulacyjne, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 15 grudnia 2017r.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Szkolenie spełnia warunki obowiązkowych szkoleń zawodowych dla pośredników ubezpieczeniowych (każdy moduł odpowiada jednej godzinie szkolenia).

Celem szkolenia jest utrzymanie i podwyższenie wiedzy oraz umiejętności, w obszarze określonym w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Oprócz zagadnień prawnych dużo uwagi poświęcono ogólnym zasadom i praktycznym aspektom działalności dystrybucyjnej. W zależności od potrzeb, w ramach poszczególnych modułów można wybrać tematykę dostosowaną do działu I albo działu II ubezpieczeń (załącznik do Ustawy).


Komu polecamy szkolenie:

Dyrektywa IDD obejmuje wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Szkolenie polecamy pracownikom:

  • zakładów ubezpieczeniowych,
  • mulitagencji
  • banków
  • firm brokerskich

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie jest realizowane w formie  e-learningu. Kurs jest przygotowywany we współpracy z ekspertami merytorycznymi przez doświadczony zespół metodyków WIB. Wykorzystuje nowoczesną metodykę, ukierunkowaną na maksymalną efektywność procesu pozyskiwania wiedzy i umiejętności przez użytkownika i w efekcie jego skuteczne przygotowanie się do testu sprawdzającego, a także do codziennej pracy w obszarze objętym Ustawą.


 

Kurs elearningowy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy szkolenie „skrojone na miarę”.