PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Zarządzanie ryzykiem w domu maklerskim

Czyli jak spełnić wymóg oceny odpowiedniości członków zarządu, rad nadzorczych oraz kluczowych pracowników

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych. (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=302820&preview=1). Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


 • Zapoznasz się z podstawami zarządzania ryzykiem/ usystematyzujesz posiadaną wiedzę w tym zakresie
 • Nauczysz się identyfikować ryzyka funkcjonujące w domach maklerskich
 • Poznasz wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania tymi ryzykami oraz nabędziesz wiedzę dotyczącą konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz kontroli wewnętrznej w oparciu o wymagania nadzorcze (CRR/CRDIV, BION), jak też standardy rynkowe w tym zakresie
 • Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom poszerzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, co zostanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem

Komu polecamy szkolenie?


 • Członkom zarządu i rady nadzorczej domu/ biura maklerskiego
 • Audytorom wewnętrznym
 • Inspektorom Nadzoru (compliance)
 • Członkom komitetów ryzyka
 • Audytorom finansowym firm inwestycyjnych

Jak przebiegają zajęcia?


Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z elementami warsztatów

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


Justyna Czekaj

Radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych (KNF, UOKiK, GIIF) oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony regulatorów

DRUKUJ