PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Trening kompetencji liderskich w sektorze finansowym

Czyli jak zostać efektywnym liderem na każdym szczeblu i w każdej organizacji?


 Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych

(link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=249091&preview=1)

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Podczas szkolenia przejdziesz krok po kroku przez proces nabywania umiejętności z zakresu kierowania zespołem pracowniczym, począwszy od etapu diagnozy potencjału liderskiego i zespołowego, poprzez umiejętność mapowania współpracowników i efektywnego komunikowania się z nimi, aż po wypracowywanie efektywnych strategii współpracy. W trakcie warsztatów skupimy się na najistotniejszych mechanizmach psychologicznych oddziaływujących zarówno na lidera, jak i współpracowników. Dzięki nowym, nabytym kompetencjom będziesz potrafił bardziej efektywnie współpracować ze swoim zespołem

Komu polecamy szkolenie?

  • Kadrze kierowniczej średniego i niższego szczebla we wszystkich obszarach organizacyjnych

Jak przebiegają zajęcia?

Metodologia prowadzenia warsztatów: ćwiczenia indywidualne, gry strategiczne, ćwiczenia grupowe, dyskusje moderowane, miniwykłady, symulacje, burza mózgów, analizy doświadczenia. Możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami w przerwach szkolenia.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Jolanta Suchłabowicz, Beata Janiczek-Lasota - duet certyfikowanych trenerów z 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i coachingów menedżerskich.