PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Kapitał wewnętrzny – praktyczne podejście do wyznaczania i zarządzania kapitałem wewnętrznym w kontekście wymagań nadzorczych

Rekomendacje praktyka, jak zmienić podejście do zarządzania kapitałem wewnętrznym pozostając w zgodzie z nowymi regulacjami nadzorczymi


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Będziesz umiał zdefiniować pojęcie kapitału wewnętrznego, ekonomicznego, regulacyjnego
 • Zidentyfikujesz kluczowe ryzyka występujące w działalności banku
 • Dokonasz wyboru optymalnych metod kalkulacji kapitału wewnętrznego dla najistotniejszych ryzyk w banku, w tym m.in. dla ryzyka kredytowego, operacyjnego, stopy procentowej w księdze bankowej
 • Wyznaczysz najistotniejsze miary ryzyka
 • Będziesz umiał przeprowadzić kalkulację kapitału wewnętrznego dla ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
 • Wyznaczysz kapitał zagregowany w oparciu o zaawansowane metody agregacji
 • Bedziesz umiał przeprowadzić alokację kapitału z wykorzystaniem metod alternatywnych
 • Wyznaczysz miary dochodowości skorygowanej o ryzyko
 • Będziesz umiał opisać wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania kapitałem wewnętrznym
 • Zidentyfikujesz wady i zalety alternatywnych podejść do wyznaczania kapitału wewnętrznego

Komu polecamy szkolenie?

 • Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie adekwatnością kapitałową  w instytucjach
 • Ekspertom odpowiedzialnym za wyznaczanie kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego w księdze bankowej
 • Ekspertom odpowiedzialnym za walidację modeli kapitału ekonomicznego
 • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację adekwatności kapitałowej


Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu adekwatności kapitałowej, umiejętność posługiwania się arkuszem excel


 

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego wykładu, popartego analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi. W trakcie szkolenia będą realizowane ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
 • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
 • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

Ewa Renz