PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

FINSIM 4.0 nowoczesna symulacja zarządzania bankiem

Nauka przez doświadczenie - wirtualny bank - prawdziwe wyzwania

Chcesz zgłosić zespół? - zapraszamy na stronę FINSIM


Dlaczego warto?

 • FINSIM 4.0 to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym
 • FINSIM 4.0 obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem
 • FINSIM 4.0 to narzędzie rozwoju nowej kultury zarządzania ryzykiem i budowania wspólnego rozumienia znaczenia ryzyka w działalności bankowej, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z KNF
 • FINSIM 4.0 to nauka przez doświadczenie – uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, podejmując decyzje jako członkowie zarządu banku
 • FINSIM 4.0 to cenione przez pracodawców szkolenie, wykorzystywane do integracji i rozwoju pracowników, szczególnie w procesach onboardingu, zmian i konsolidacji, doskonalące uniwersalne umiejętności pracy zespołowej i komunikacji

Komu polecamy szkolenie?

 • Banki i inne instytucje finansowe – pracownicy z obszarów: zarządzanie ryzykiem, ALM, skarb, controlling, audyt wewnętrzny, compliance, kadra rezerwowa, nowo zatrudnieni
 • Firmy konsultingowe
 • Firmy informatyczne wspierające banki

Jak przebiegają zajęcia?

 • FINSIM 4.0 to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w 5-osobowych zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.
 • Każdy Zespół zarządza bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada 2 latom funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku.
 • Celem każdego Zespołu jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy.
 • Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje on-line na portalu Gry. Arkusz decyzyjny zawiera trzy zestawy decyzji: „Aktywa”, „Pasywa” i „Pozostałe Decyzje”.
 • Po zebraniu decyzji od wszystkich Zespołów, Mentor Gry inicjuje przetworzenie decyzji przez program komputerowy i generuje wyniki Zespołów.
 • Każdy Zespół otrzymuje raport indywidualny oraz wybrane dane o bankach konkurencyjnych. Dostępne są także narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitalowych oraz pozycji w ryzyku stopy procentowej.
 • W trakcie gry Zespoły korzystają z opieki Mentora – doświadczonego eksperta bankowego i wsparcia Menedżera Gry.
 • Różnorodne formy szkoleniowe: 2 sesje stacjonarne; 8 decyzji on-line na dedykowanym portalu, decyzje próbne i konkursowe; zadania dodatkowe, feedback.

Kto prowadzi szkolenie i pełni rolę Mentora?

Doświadczeni eksperci bankowi