PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania!

Jak IDD i Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zmienią rynek?

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu nadchodzących zmian w prawie o dystrybucji ubezpieczeń, wynikających m.in. z Dyrektywy IDD (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie dystrybucji ubezpieczeń) oraz Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  • Będziesz umiał ocenić wpływ zmian wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń i całego procesu dystrybucji na działalność Twojej firmy

Komu polecamy szkolenie?


  • Pośrednikom ubezpieczeniowym, zakładom ubezpieczeń, bankom i ich pracownikom oraz innym podmiotom, które będę zobowiązane stosować przepisy Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Jak przebiegają zajęcia?


Na szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najnowszych, planowanych zmian. Prezentacja zmian wynikających z aktów prawnych będzie przeplatana próbą diagnozy, jak zmiany te wpłyną na sposób funkcjonowania rynku ubezpieczeń, sesją pytań i odpowiedzi oraz otwartą dyskusją.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

 

Kto prowadzi szkolenie?


Anna Dąbrowska - aktywny uczestnik procesu legislacyjnego, współautor zapisów Ustawy