PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E

2 w 1: certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego; 40h konsultacji z trenerami


Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=452584&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Zdobędziesz praktyczną wiedzę ogólnobankową, zgodną z aktualnymi wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. W szczególności będziesz potrafił:

  • Opisać polski i europejski system finansowy, w tym politykę monetarną w obszarze europejskim, ważną dla efektywnego funkcjonowania w warunkach unijnych
  • Scharakteryzować  i objaśnić nowoczesne podejście do prowadzenia działalności bankowej, zorientowane na klienta i jego potrzeby w poszczególnych segmentach, konieczne dla profesjonalnej obsługi klientów bankowych na rynku polskim i europejskim
  • Omówić podstawowe zagadnienia etyki biznesu, compliance i audytu wewnętrznego
  • Identyfikować najważniejsze ryzyka, zasady i procesy zarządzania ryzykiem w działalności bankowej
  • Przygotujesz się do egzaminu ECB EFCB 3E, po zdaniu którego otrzymasz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (the European Foundation Certificate in Banking), wydawany przez the European Banking and Financial Services Training Network, EBTN. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) do pobrania tutajCertyfikat daje również prawo ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Otrzymasz też zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Komu polecamy szkolenie?

  • Pracownikom banków i instytucji finansowych, zainteresowanym rozwojem kariery zawodowej bankowca w Polsce i w Europie
  • Wszystkim, którzy chcą zdobyć nowoczesną, kompleksową wiedzę z zakresu bankowości, na poziomie europejskim, zainteresowanym zdobywaniem kolejnych stopni zawodowych

Jak przebiegają zajęcia?

Program, przygotowujący do egzaminu EFCB 3E w formule wykładów i konsultacji, wspierających proces samokształceniowy uczestników, obejmuje 5 sesji szkoleniowych (40 godzin dydaktycznych, 1 godz. dydaktyczna = 45 min.).  W trakcie zajęć trenerzy omawiają wybrane, najważniejsze zagadnienia oraz odpowiadają na pytania uczestników Uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań pocztą elektroniczną.


Kto prowadzi?

Zespół najwyższej klasy ekspertów-trenerów WIB, bezpośrednio zaangażowanych w prace nad wdrożeniem europejskiej certyfikacji w Polsce.