PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego

Ochrona interesów klienta oraz zarządzanie procesem produktowym


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie implementacji zmian związanych z przyjęciem pakietu MIFID II/MIFIR
 • Nauczysz się identyfikować nowe powinności i ryzyka związane z przyjęciem pakietu MIFID II/MIFIR
 • Zapoznasz się z zasadami procesu zarządzania produktem (ang. product governance)
 • Zapoznasz się z wymogami dotyczącymi „niezależnego doradztwa inwestycyjnego”
 • Zapoznasz się z rygorami odnoszącymi się do wynagrodzeń firm inwestycyjnych i przyjmowanych przez nich zachęt (ang. inducements)
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie instrumentów ochrony klienta (w tym konsumenta) na rynku usług finansowych
 • Zapoznasz się z rodzajami praktyk naruszających zbiorowy interes konsumenta
 • Zapoznasz się ze zmianami dotyczącymi klauzul niedozwolonych
 • Dowiesz się czym jest misseling i w jaki sposób uniknąć związanego z nim ryzyka

 


Komu polecamy szkolenie?

 • Kadrze zarządzającej banków i firm inwestycyjnych
 • Pracownikom departamentów sprzedaży, departamentów skarbu, departamentów prawnych, departamentów rozliczeń i usług powierniczych, departamentów zarządzania ryzykiem, specjalistom z zakresu compliance w bankach
 • Pracownikom odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej instytucji finansowych.


Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu zasad działalności firm inwestycyjnych oraz regulacji dotyczących ochrony interesu inwestora i konsumenta


 

Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów.
Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty wdrożenia pakietu MIFID II/MIFIR oraz ochrony interesu inwestorów i konsumentów.

 


Kto prowadzi szkolenie?

dr Iwona Gębusia, radca prawny