PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Egzamin ECB EFCB 3E

2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=519205&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Egzamin potwierdza mocne podstawy praktycznej wiedzy ogólnobankowej, która jest podstawą skutecznego rozwoju kariery w sektorze usług finansowych. Egzamin można zdawać eksternistycznie. Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz daje prawo ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jedynym ogólnoeuropejskim certyfikatem z zakresu fundamentów nowoczesnej bankowości. 


Komu polecamy szkolenie?

Certyfikacja ECB EFCB 3E jest adresowana do wszystkich pracowników instytucji finansowych oraz osób zainteresowanych karierą w tym sektorze.


Jak przebiega egzamin?

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej (test składający się z 60 pytań), w języku polskim. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) do pobrania tutaj.

Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB 3E są wymagania egzaminacyjne, określone w Standardzie Dyplomowanego Pracownika Bankowego, zawierającym Cele egzaminacyjne EFCB 3E opracowane przez European Banking and Financial Services Training Association, do pobrania tutaj. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy podręcznik „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, który jest do pobrania nieodpłatnie.

Pobierz podręcznik w formatach:


 

Podręcznik jest rekomendowany przez ZBP przy przygotowaniu się do egzaminu, natomiast poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych. 

Szerzej o certyfikacji w artykule w Karierze w Finansach.

Przeczytaj też wywiad z posiadaczką kwalifikacji EFCB


Zgłoszenia i informacje:

Wypełniając formularz zgłoszenia na egzamin należy wpisać:

  1. Osoby po raz pierwszy przystępujące do egzaminu: datę i miejsce urodzenia (niezbędne do wystawienia Certyfikatu) oraz adres korespondencyjny, na który chcecie Państwo otrzymać Certyfikat (jeśli inny od adresu płatnika).
  2. Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego: informacje z punktu 1. oraz miejsce i datę pierwszego egzaminu.

Brak powyższych danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na egzamin.

Europejski Certyfikat Bankowca 3E wystawiany jest przez the European Banking and Financial Services Training Network, EBTN (www.ebtn.eu), który prowadzi centralny rejestr osób certyfikowanych (EFCB Registry).

Przygotowanie do egzaminu ECB EFCB 3E WIB realizuje w formule otwartej i wewnętrznej na podstawie programu Europejskiego Studium Bankowości w wymiarze 40 godz. dydaktycznych.

DRUKUJ