PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV

Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=533047&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Jest kulminacją ścieżki rozwoju doradcy. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV, kończy się międzynarodowym egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego (European Financial Planner).

 

    Szkolenia WIB:                                                                                    Certyfikaty EFPA:

 

 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
 • Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy-eksperta w finansach i biznesie dla zamożnego klienta indywidualnego, z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Po zdaniu egzaminu EFP zdobędziesz najbardziej prestiżowy certyfikat planowania finansowego European Financial Planner i potwierdzisz, że potrafisz:
  • przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla zamożnego klienta, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum produktów finansowych oraz uwzględniający optymalizację podatkową
  • monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
  • zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności
 • Posiadacz prestiżowego certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFP potrafi przeprowadzić kompleksowy proces planowania finansowego poprzez:Posiadacz certyfikatu EFP jest znakomitym członkiem zespołu. Łatwo dostosowuje się do zmieniającego się środowiska, w tym otoczenia technologicznego. Potrafi wyznaczyć priorytety w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Kieruje się niezłomnie etyką zawodu.
  • nawiązanie konstruktywnej relacji z klientem, opartej na zaufaniu
  • określenie celów i oczekiwań klienta
  • zebranie wszystkich potrzebnych informacji na temat klienta
  • określenie statusu finansowego klienta, profilu ryzyka i cyklu życia
  • opracowanie szczegółowego planu finansowego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań klienta oraz sytuacji makroekonomicznej
  • zaprezentowanie planu finansowego klientowi
  • wdrożenie planu finansowego
  • monitorowanie dossier klienta

Komu polecamy szkolenie?

 • Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA EFA, poziom III,
 • Najbardziej doświadczonym doradcom finansowym w segmencie bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem, którzy chcą zdobyć i potwierdzić najwyższy poziom kompetencji zawodowych.

Wymagania wstępne:
Wskazane jest posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA, kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientami zamożnymi, profil analityczny.


 Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie warsztatowej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie licznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. W trakcie zajęć uczestnicy najpierw z pomocą trenera, a potem samodzielnie pracują nad złożonym studium przypadku klienta zamożnego, wymagającym przygotowania planu finansowego. Swoje propozycje planów finansowych prezentują w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFP, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFP organizuje EFPA Polska.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”.

A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających                                        
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf                                                                                                                                                

 Kto prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, doradztwa biznesowego, podatków, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. To znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.

DRUKUJ