PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

ZGŁOSZENIE

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III

Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i osobistej

 Korzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazie Usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=533066&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Poziom ten potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta. Doradca EFPA EFA powinien także trafnie rozpoznawać sytuacje, w których należy zwrócić się o pomoc do ekspertów w wyspecjalizowanych dziedzinach. Na zakończenie Studium, uczestnicy przystępują do międzynarodowego egzaminu i otrzymują Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA (European Financial Advisor).

 

                                    Szkolenia WIB:                                                                          Certyfikaty EFPA:                                             

 


 Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA i który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia,
  • przygotować samodzielnie strukturę planu finansowego, zapewniającą odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka,
  • pomóc klientowi w realizacji zaproponowanego rozwiązania,
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta,
  • współpracować z klientem tak, aby rozwiązania finansowe był zawsze bezpieczne, atrakcyjne finansowo i zgodne z prawem.

Komu polecamy szkolenie?

Doradcom finansowym klientów zamożnych, menedżerom/opiekunom klientów w segmencie bankowości prywatnej. Najlepszym doradcom bankowości osobistej/personalnej.


Wymagania wstępne:

Wskazana jest znajomość kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych, oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe, a także posiadanie podstawowych umiejętności doradczych w zakresie doboru produktów i usług, służących realizacji kluczowych celów finansowych klienta, zabezpieczaniu i powiększaniu majątku posiadanego przez klienta (wiedza i umiejętności na poziomie Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. 


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie warsztatowej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. Wykorzystywana jest także forma scenek, symulujących spotkanie z klientem na różnych etapach procesu doradzania. W trakcie zajęć uczestnicy z pomocą trenera pracują nad studium przypadku, wymagającym przygotowania planu finansowego dla klienta. Prezentują swoje prace w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFA, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFA organizuje EFPA Polska.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”.

A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne                                                                   
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf                     

Kto prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. Znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.


 

DRUKUJ