PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych


Wejdż na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs (link: https://elearning.wib.org.pl/)

Zobacz demo szkolenia (link: https://elearning.wib.org.pl/mod/scorm/player.php?mode=normal&scoid=162&a=64&currentorg=MIFID_II_-_DEMO_ORG&display=popup)


Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych. (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=146834&preview=1). Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, pzoiom II jest drugim krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych. Służy wypełnieniu wymogów MiFID II pracownikom świadczącym usługę porady ogólnej w zakresie produktów finansowych dla klientów indywidualnych. Program szkolenia na poziomie II obejmuje zbliżone obszary tematyczne jak program na poziomie I. Zróżnicowanie obydwu programów w tych wspólnych obszarach dotyczy stopnia złożoności poruszanych zagadnień, zgodnie z Wytycznymi ESMA.
Certyfikat na tym poziomie potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem detalicznym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz podstawowe umiejętności dostosowania produktów inwestycyjnych do oczekiwań klienta.

Program Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner).

 

Szkolenia WIB:                                                                                       Certyfikaty EFPA:


Możliwe zorganizowanie Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II w formule szkolenia stacjonarnego zamkniętego, w wymiarze 40 godz. dydaktycznych. 


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie II, zgodnie z wymaganiami certyfikatu EIP oraz Wytycznymi ESMA, wynikającymi z MIFID II dla pracowników świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego:

 • uzyskasz wiedzę i umiejętność analizy podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
 • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
 • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów produktów, usług, w tym doradztwa, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka, szczególnie w odniesieniu do produktów bardziej skomplikowanych,
 • poznasz zasady dopasowania produktów inwestycyjnych dla klienta oraz przyczyn ich nieodpowiedniości, z uwzględnieniem potrzeby monitorowania zmian w sytuacji klienta i otoczeniu rynkowym,
 • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
 • będziesz potrafił wskazać różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
 • uzyskasz wiedzę na temat struktur i rozwiązań rynkowych dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
 • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
 • zrozumiesz podstawowe zasady wyceny produktów finansowych,
 • poznasz podstawy teorii portfelowej oraz nabędziesz umiejętność wyjaśnienia konsekwencji dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych,
 • będziesz potrafił przygotować proste rozwiązanie finansowe dla klienta zgodnie z jego potrzebami.

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom świadczącym usługi doradztwa inwestycyjnego, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie warsztatowej lub/i w formule e-szkolenia.

Po każdej sesji warsztatowej możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”.

A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających,
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne,
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf.

Kto przygotował i prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. Znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.