PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych


Wejdż na platformę elearningową #WIBmobilny żeby zakupić kurs (link: https://elearning.wib.org.pl/)

Zobacz demo szkolenia (link: https://elearning.wib.org.pl/mod/scorm/player.php?mode=normal&scoid=6&a=1&currentorg=WIB_teaser_ORG&display=popup)


Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=146771&preview=1) Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie. 


Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej dla doradców finansowych. W ramach przygotowań do wdrożenia MiFID II, ten program służy wypełnieniu wiedzowych wymogów minimum dla osób udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych. Studium przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant).

 

           Szkolenia WIB                                                                                       Certyfikaty EFPA          


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

Na zakończenie Studium na poziomie I, zgodnie z wymaganiami certyfikatu EIA oraz Wytycznymi ESMA, wynikającymi z MIFID II, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych:

 • uzyskasz wiedzę na temat podstawowych wielkości i wskaźników gospodarczych oraz wydarzeń krajowych, regionalnych i globalnych oraz ich wpływu na rynki i wartość produktów finansowych,
 • dowiesz się, jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych,
 • zrozumiesz różnice pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczeń w prognozowaniu,
 • uzyskasz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych, ich konsekwencji podatkowych oraz pełnych kosztów, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka,
 • nabędziesz umiejętność oceny danych i informacji dotyczących oferowanych produktów zawartych pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych,
 • zrozumiesz struktury i rozwiązania rynkowe dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane,
 • poznasz zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy,
 • poznasz podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych.

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.


Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie szkolenia e-learningowego. W szkoleniu uczestnik znajdzie m.in.:

 • Video wprowadzające do całości szkolenia, z funkcją motywacyjną,
 • Krótkie filmy z wprowadzeniem i podsumowaniem do poszczególnych modułów, i podsumowaniem w których, wystąpią trenerzy dedykowani do danego modułu tematycznego,
 • Schematy animowane,
 • Słowniki z definicjami najważniejszych pojęć,
 • Przybornik z listą rekomendowanych lektur i stron internetowych,
 • Quizy z podpowiedziami,
 • Krótkie testy z pytaniami zbliżonymi do pytań egzaminacyjnych,
 • Osiągnięcia i gromadzenie punktów,
 • Mapa każdego modułu kursu.

 

Zobacz nowe rozwiązania szkoleniowe i certyfikacyjne WIB


Kto przygotował szkolenie?

W przygotowanie kursu  w formule e-learningowej zaangażowany jest zespół trenerów i metodyków, którzy opracowali i realizują obecnie funkcjonujące programy w ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej EFPA.