PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Dyrektywa PSD2 – Open API i standardy silnego uwierzytelnienia - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?

Przegląd i analiza zmian w prawie od września 2019r.

Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych. (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=302737&preview=1). Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.


 

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu aktualnych i nadchodzących zmian w prawie usług płatniczych wynikających m.in. z Dyrektyw PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB (w szczególności zmian wchodzących w życie we wrześniu 2019 r., w związku z RTS dotyczących uwierzytelnienia i komunikacji), prawa bankowego w zakresie płatności podzielonej (split payment)
  • Będziesz umiał ocenić wpływ zmian wynikających z nowych regulacji prawnych na sposób funkcjonowania Twojej firmy
  • Zidentyfikujesz, w jakim zakresie zmianie ulegną regulacje umowne stosowane w Twojej firmie w związku z nowym prawem

Komu polecamy szkolenie?


  • Osobom odpowiedzialnym za regulacje umowne, procesy rozliczeniowe i płatnicze oraz za systemy informatyczne w instytucjach płatniczych, bankach, biurach usług płatniczych, operatorach telefonii komórkowej, izbach rozliczeniowych, niezależnych operatorach bankomatów, podmiotach dokonujących przekazów pieniężnych, agentach rozliczeniowych, podmiotach oferujących programy lojalnościowe i systemy płatności lokalnych (miasta, duże sieci handlowe, stacje paliwowe), podmiotach oferujących płatności w Internecie
  • Kadrze kierowniczej średniego szczebla w obszarach bankowości internetowej i mobilnej, IT, prawnym i compliance

Jak przebiegają zajęcia?


Na szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najnowszych oraz planowanych zmian w prawie usług płatniczych. Prezentacja zmian wynikających z różnych aktów prawnych będzie przeplatana próbą diagnozy, jak zmiany te wpłyną na sposób funkcjonowania organizacji rynku usług płatniczych.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


dr Michał Grabowski - radca prawny, specjalizuje się w prawie płatności elektronicznych, jest autorem pierwszego komentarza do Ustawy o usługach płatniczych (2012) oraz monografii Instrumenty płatnicze (2013), jak również współautorem Komentarza do prawa bankowego (2013). Doradza bankom, instytucjom płatniczym, operatorom telefonii naziemnej i komórkowej i innym podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów z zakresu usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy

DRUKUJ