PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Dyrektywa PSD2 i Centralna Baza Rachunków - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?

przegląd i analiza zmian w prawie z uwzględnieniem Dyrektywy PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB, projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?


  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu aktualnych i nadchodzących zmian w prawie usług płatniczych wynikających m.in. z Dyrektyw PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB, projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
  • Będziesz umiał ocenić wpływ zmian wynikających z nowych regulacji prawnych na sposób funkcjonowania Twojej firmy
  • Zidentyfikujesz, w jakim zakresie zmianie ulegną regulacje umowne stosowane w Twojej firmie w związku z nowym prawem

Komu polecamy szkolenie?


  • Osobom odpowiedzialnym za regulacje umowne, procesy rozliczeniowe i płatnicze oraz za systemy informatyczne w instytucjach płatniczych, bankach, biurach usług płatniczych, operatorach telefonii komórkowej, izbach rozliczeniowych, niezależnych operatorach bankomatów, podmiotach dokonujących przekazów pieniężnych, agentach rozliczeniowych, podmiotach oferujących programy lojalnościowe i systemy płatności lokalnych (miasta, duże sieci handlowe, stacje paliwowe), podmiotach oferujących płatności w Internecie
  • Kadrze kierowniczej średniego szczebla w obszarach bankowości internetowej i mobilnej, IT, prawnym i compliance

Jak przebiegają zajęcia?


Na szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie najnowszych oraz planowanych zmian w prawie usług płatniczych. Prezentacja zmian wynikających z różnych aktów prawnych będzie przeplatana próbą diagnozy, jak zmiany te wpłyną na sposób funkcjonowania organizacji rynku usług płatniczych.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?


dr Michał Grabowski