PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Instrumenty pochodne - konstrukcja i wycena, praktyczne aspekty obrotu

Wszystko o instrumentach pochodnych


Skorzystaj z dofinansowania do szkolenia w ramach Bazy usług Rozwojowych
(link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=397568&preview=1

Sprawdź warunki tutaj (link: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie) i zapisz się na szkolenie.

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Poznasz, jak rozwijały się instrumenty pochodne
 • Poznasz rodzaje instrumentów pochodnych
 • Będziesz umiał rozróżnić instrumenty OTC i Exchange Traded
 • Nauczysz się podstaw wyceny instrumentów pochodnych
 • Poznasz instrumenty oparte na stopie procentowej
 • Zrozumiesz zasady działania CDS
 • Nauczysz się rozpoznawać okazje do arbitrażu
 • Poznasz instrumenty pochodne CDO, MBS i RMBS
 • Będziesz potrafił dopasować instrument pochodny do potrzeb klienta

Komu polecamy szkolenie?

 • Doradcom bankowości osobistej, prywatnej i korporacyjnej
 • Kierownikom zespołów doradców finansowych, zajmujących się doradztwem w obszarze produktów inwestycyjnych
 • Osobom odpowiedzialnym za kształtowanie oferty produktowej w zakresie produktów inwestycyjnych w bankach, w spółkach dystrybuujących produkty inwestycyjne
 • Certyfikowanym Doradcom i Planerom Finansowym EFPA jako element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.


Jak przebiegają zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji, ćwiczeń z wykorzystaniem komputerów oraz case study. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane indywidualnie. Na zakończenie każdego ćwiczenia wyniki są omawiane i interpretowane wspólnie z grupą i trenerem. Ćwiczenia bazują na wcześniej przygotowanych arkuszach Excel, które mają ułatwić przyswojenie materiału i zrozumienie mechanizmów rządzących poszczególnymi zagadnieniami. Case study dotyczą wydarzeń mających szczególny lub charakterystyczny wpływ na branżę bankową i finansową i są rzetelnie omawiane i interpretowane.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
 • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf

Kto prowadzi szkolenie?

Łukasz Woś