PROGRAM SZKOLENIA INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
DRUKUJ
O SZKOLENIU

Nadchodzący stan prawny według RODO i projektów ustaw opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji

Obowiązki administratora danych osobowych po reformie


Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Zapoznasz się z charakterem i zakresem obowiązków prawnych w dziedzinie ochrony danych osobowych i tajemnic w instytucjach finansowych oraz z najnowszymi zmianami przepisów o ochronie danych osobowych - obowiązkami administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji
  • Poznasz zasady stosowania w instytucjach finansowych przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy bankowej
  • Zapoznasz się z obowiązkami instytucji i prawami klientów oraz kompetencjami GIODO i praktyką stosowaną przez GIODO i sądy, w szczególności w przypadkach skarg klientów
  • Zapoznasz się ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, uchwalonymi przez Parlament Europejski, które wejdą w życie w każdym państwie członkowskim bez konieczności implementacji ustawami krajowymi (w Polsce od maja 2018 r.)

Komu polecamy szkolenie?

Kadrze zarządzającej i pracownikom wszystkich departamentów banków, SKOKów oraz zakładów ubezpieczeń, stosujących lub nadzorujących stosowanie przepisów o ochronie informacji, w szczególności doradcom klienta, zespołom kredytów i windykacji, marketingu, IT, prawnym, compliance, audytu, administratorom bezpieczeństwa informacji.


Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, połączonego z prezentacją przykładów i dyskusją nad rozwiązaniami problemów, występujących w codziennej praktyce bankowej, w szczególności będących przedmiotem orzecznictwa sądowego i wykładni organów administracji publicznej.

Podczas szkolenia wraz z prezentacją obecnego stanu przepisów o ochronie danych osobowych będą prezentowane zmiany w tych przepisach, wynikające z nadchodzącej reformy UE.

WAŻNE: Uczestnicy naszego szkolenia otrzymują w cenie szkolenia najnowszą publikację Mariusza KrzysztofkaOchrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”.

Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:

  • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
  • Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
  • Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
  • Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
  • Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa

Kto prowadzi szkolenie?

dr hab. Mariusz Krzysztofek, Trener XX-lecia WIB, Wzorowy Trener WIB 2011, 2012, 2013 i 2014, wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój kadr bankowości.