Certyfikacja z cyberbezpieczeństwa

Czym jest?

 • Certyfikat Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej został opracowany i obowiązuje w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP).
 • Osoba posiadająca kwalifikację „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych” jest przygotowana do realizacji swoich obowiązków w instytucji finansowej zgodnie z zasadami cyberbezpieczeństwa. Bezpiecznie funkcjonuje w środowisku teleinformatycznym i w bezpieczny sposób korzysta z narzędzi i technologii funkcjonujących w bankach i instytucjach finansowych. Identyfikuje zagrożenia, przeciwdziała ryzyku cyberzagrożenia, sygnalizuje sytuacje podejrzane i raportuje naruszenia. Ponadto, może też edukować klientów w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa: uświadamiać o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz propagować zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów teleinformatycznych. Efekty uczenia się zawarte w kwalifikacji potwierdzają:
  • podstawy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym w szczególny sposób w sektorze finansowym,
  • umiejętność wykonywania prostych czynności w środowisku teleinformatycznym, zgodnie z instrukcjami,
  • że identyfikuje elementarne uwarunkowania pracy z użyciem nowoczesnych technologii w instytucji finansowej

Do kogo?

 • Kwalifikacja jest skierowana do każdego pracownika instytucji finansowej oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela, agenta rozliczeniowego i in., mającego kontakt z technologiami cyfrowymi, które mogą stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów.
 • Kwalifikacja odpowiada także na potrzeby pracowników firm i instytucji infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków, pracownicy pośredników finansowych i agregatorów płatności i in.
 • Kwalifikacja może być także użyteczna dla pracowników, mających kontakt z reklamacjami i zgłoszeniami klientów, których działania mogą być narażone na cyberzagrożenia.

Jak zdobyć certyfikat?

 • Aby zdobyć certyfikat Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej należy przystąpić do egzaminu w formie testu pisemnego oraz mini-symulacji komputerowych (zadań praktycznych) na podstawie opisu wymogów Standardu z zakresu cyberbezpieczeństwa do pobrania tutaj. Do egzaminu można przygotowac się samodzielnie w trybie eksternistycznym. Poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.
 • W przygotowaniu sie do egzaminu pomocne jest szkolenie Cyberbezpieczeństwo – podstawowe zasady korzystania z technologii informatycznych i sieci Internet, w formie kursu e-learningowego, przygotowane przez Warszawski Instytut Bankowości. Kurs e-learningowy przygotowuje pracownika instytucji finansowej do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Uczestnicy w interaktywny sposób poznają podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, realizacji usług bankowych, aktywności w sieci Internet i ochrony tożsamości. Kurs jest dostępny tutaj.
 • Egzamin może zostać przeprowadzony na zamówienie zainteresowanej instytucji finansowej na terenie całego kraju dla grupy swoich pracowników (po szkoleniu lub eksternistycznie). Egzamin jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych,  potwierdzonego Certyfikatem ZBP, sygnowanym wspólnie przez ZBP i WIB. 
 • Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji wynosi 3 lata. Przedłużenie ważności kwalifikacji następuje na podstawie potwierdzenia przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikację, że posiada zaktualizowane efekty uczenia się (wzór formularza potwierdzenia będzie dostępny na stronie www ZBP i WIB)

 

Pliki do pobrania:

Wymogi egzaminacyjne

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej