Certyfikacja Doradców EFPA

Zapraszamy do skorzystania z możliwości skutecznego wypełnienia nowych wymagań regulacyjnych, we współpracy z WIB i EFPA Polska. Koncepcja została pilotażowo wdrożona w Banku Pekao SA. Szczegóły prezentujemy w opracowaniach do pobrania.

1. MIFIDII, WYTYCZNE ESMA, ROZPORZĄDZENIE MF - Skuteczne wdrożenie nowych regulacji z EFPA Polska

2. Nowe wymagania kwalifikacyjne dla pracowników firm inwestycyjnych: MiFIDII, ESMA, MF - wersja krótka PP

3. Raport pilotażowe wdrożenie w Banku Pekao SA


Certyfikacja EFPA w obszarze doradztwa finansowego i planowania finansowego

W odpowiedzi na wymagania regulacyjne MiFID II i Wytyczne ESMA, EFPA Europa przygotowała dwa nowe certyfikaty.

  • pierwszy, EFPA European Investment Assistant, EFPA EIA obejmuje zakres wymagań wiedzowych dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych,
  • drugi, EFPA European Investment Practitioner, EFPA EIP odpowiada zakresowi wymaganej wiedzy i umiejętności dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych, zgodnie z definicją MiFID II.
  • Zobacz video o MIFIDII 

We wrześniu 2016 EFPA Polska uzyskała akredytację do dwóch nowych certyfikatów EFPA.

W ten sposób otwarta została nowa kompleksowa ścieżka certyfikacyjna w obszarze doradztwa i planowania finansowego, oparta na standardzie EFPA. Rozwiązanie to wypełnia wymagania MiFID II i Wytyczne ESMA oraz realizuje zasadę proporcjonalności, tzn. dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do złożoności zadań wykonywanych przez pracowników:

 

Czym jest certyfikacja EFPA?

  • Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego EFPA spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej organizacji European Financial Planning Association, EFPA (www.efpa-eu.org)wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Warszawski Instytut Bankowości jest aktualnie jedyną instytucją w Polsce akredytowaną do przygotowywania do egzaminów EFPA. Egzaminy prowadzi EFPA Polska.
  • Certyfikacja EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, jakość, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój.

 

                                          Nowa ścieżka szkoleniowo - certyfikacyjna WIB/EFPA    

                                                                                                                                                                                                             

 

 

Jak zdobyć certyfikaty EFPA?

Ścieżka certyfikacyjna realizowana jest na 4 poziomach, z czego każdy zakończony jest egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu.

 

1.   Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA (European Investment Assistant)

2.   Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner)

3.   Certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego EFPA EFA (European Financial Advisor)

4.   Certyfikat Europejskiego Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP (European Financial Planner)

 

 

Wartość certyfikatów EFPA na rynku

Certyfikaty EFPA posiada ponad 40 tysięcy profesjonalistów doradztwa i planowania finansowego w Europie. W Polsce EFPA reprezentowana jest przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska, która od początku swojej działalności:

  • przeprowadziła 62 egzaminy uprawniającye do uzyskania certyfikatu EFPA
  • wydała 89 certyfikatów EFPA EIP, poziom II
  • wydała 729 certyfikatów EFPA EFA, poziom III
  • wydała 113 certyfikatów EFPA EFP, poziom IV