Certyfikacja Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB

Czym jest?

  • Określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania ryzykiem, niezbędnych dla prowadzenia bezpiecznej  i opłacalnej działalności bankowej na dzisiejszych rynkach finansowych
  • Weryfikuje i potwierdza zdobycie kluczowych kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się na szerokiej i przekrojowej wiedzy i najważniejszych umiejętnościach ze wszystkich obszarów ryzyka, co pozwala na integrację procesów zarządzania ryzykiem i rentownością.

Dla kogo?

  • Certyfikat z zakresu zarzadzania ryzykiem jest narzędziem rozwoju zawodowego dla specjalistów, średniej i wyższej kadry zarządzającej. Stanowi potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym i compliance, opartych  na dobrych praktykach bankowych, najnowszych  regulacjach europejskich, w tym Bazylei, CRD/CRR, oraz obowiązujących  przepisów polskich.

Jak zdobyć Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem?

  • Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru, sprawdzającego wiedzę i umiejętności zawarte w Certyfikacie. Nad jakością merytoryczną egzaminu czuwa Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, która zatwierdza bazę pytań i akceptuje kolejne aktualizacje. Nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwa komisja egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli WIB i Rady Ekspertów

Jaka przygotować się do egzaminu?

  • Przygotowaniem do egzaminu, uprawniającego do uzyskania Certyfikatu, jest udział w Studium Zarządzania Ryzykiem WIB. Pomocne są: wykaz lektur uzupełniających oraz wzorcowy przykład egzaminu

Wartość certyfikatu na rynku

Certyfikacja z zakresu zarządzania ryzykiem prowadzona jest w Polsce od 2003 roku. Do chwili obecnej, w ramach kilkunastu Studium Zarzadzania Ryzykiem swoje kompetencje podniosło  blisko 240 pracowników banków komercyjnych i spółdzielczych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm informatycznych oraz NBP i UKNF. 165 z nich zdobyło certyfikat WIB z zakresu zarządzania ryzykiem. Certyfikat jest cenionym przez banki potwierdzeniem profesjonalnych kwalifikacji w zarządzaniu ryzykiem. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji, rozwoju i awansu pracowników.

 Weź udział w szkoleniu