Certyfikacja Controllerów Bankowych WIB

Czym jest?

  • Jest uznanym poświadczeniem praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w obszarze controllingu w banku, zdobytych w ramach Studium Controllingu Bankowego i potwierdzonych egzaminem.
  • Certyfikat Controllera Bankowego jest sygnowany przez WIB.

Dla kogo ?

Certyfikacja WIB z zakresu controllingu jest adresowana do wszystkich pracowników departamentów controllingu, rachunkowości zarządczej i ryzyka, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy w tym obszarze i legitymować się uznanym w środowisku certyfikatem.

Jak zdobyć certyfikat?

Aby zdobyć certyfikat należy zdać egzamin na zakończenie Studium. Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej, w dwóch częściach: test i studia przypadków. Nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwa komisja egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli WIB oraz opiekuna merytotycznego studium.

Jaka ścieżka szkoleniowa prowadzi do uzyskania certyfikatu?

Przygotowaniem do egzaminu, uprawniającego do otrzymania certyfikatu WIB, jest udział w Studium Controllingu Bankowego. Najbliższa edycja SCB jest planowana na jesień 2017 roku.

Wartość certyfikatu na rynku

Studium Controllingu Bankowego prowadzone jest przez WIB od 2003 r. W dotychczasowych zrelizowanych edycjach udział wzięło ponad 170 osób. Absolwenci Studium to kadra kierownicza i eksperci wielu instytucji finansowych firm.

Ciągłość realizowanej certyfikacji, wysokiej jakości program szkoleniowy i wykwalifikowana kadra trenerów-praktyków sprawiają, że Klienci korzystają z certyfikacji w sposób ciągły. W efekcie, w niektórych bankach wszyscy pracownicy działu/departamentu controllingu posiadają nasz Certyfikat.

Dla potwierdzenia zdobytych kompetencji zawodowych w obszarze controllingu bankowego, WIB prowadzi publiczny rejestr osób posiadających Certyfikat Controllera Bankowego WIB.