Polityka jakości

Rozwinięciem misji działania Warszawskiego Instytutu Bankowości jest Polityka Jakości. Dokument ten, przyjęty w 2005 r., określa cele działania WIB, stawiając jako podstawę ciągłe doskonalenie oferowanych Klientowi usług. Każdy członek zespołu zadeklarował świadomą realizację jej założeń.

 

POLITYKA JAKOŚCI WIB

Nadrzędnym celem naszej działalności jest:

podnoszenie konkurencyjności banków i innych instytucji na rynku usług finansowych oraz wartości pracowników tego sektora na rynku pracy.

Chcemy, aby Klient:
postrzegał nas jako partnera w realizacji swoich celów biznesowych i osobistych, odnajdując w ofercie WIB rozwiązania wspomagające jego rozwój. Naszym dążeniem jest, aby Klient cenił WIB oraz lubił
i chciał z nami współpracować.

Dojdziemy do tego:
poprzez profesjonalną działalność szkoleniową na rynku usług finansowych w Polsce, opierającą się na wnikliwej znajomości aktualnych trendów rynkowych oraz specyfiki funkcjonowania naszych Klientów, wzmacnianą naszymi kontaktami i doświadczeniami międzynarodowymi, wykorzystującą nowoczesne metody i technologie edukacyjne. Bazą dla tej działalności jest codzienna troska o najwyższą jakość relacji z Klientami i znajomość ich potrzeb.

Deklarujemy, że:
Klient, instytucjonalny i indywidualny, jest stale w centrum zainteresowania WIB. W sposób ciągły doskonalimy naszą wiedzę i kompetencje, tak aby nieustannie podnosić standard i profesjonalizm naszych usług, które chcemy oferować w przyjaznej atmosferze i klimacie partnerskiej współpracy.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2008

21 lipca 2005 r.
Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości

Księga Jakości WIB 9001-2008-2015 - pdf do pobrania