Kontakt

Warszawski Instytut Bankowości

ul. Solec 38 lok. 104
00-394 Warszawa

tel.: 22 182 31 70, 
fax. 22 201 21 13

e-mail: sekretariat@wib.org.pl

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000110584

NIP 526-00-38-522

Numer konta:
ING Bank Śląski SA - 93 1050 1038 1000 0023 2887 9727