Zaproszenie do współpracy

Z perspektywy branżowej, sektorowa rama kwalifikacji porządkuje kapitał kompetencyjny sektora. Tworzy wspólną strukturę odniesienia i wspólny język komunikowania  się w zakresie oczekiwanych i dostarczanych standardów kwalifikacyjnych. Pozwala czytelnie opisać wymagania kwalifikacyjne w stosunku do osób i stanowisk pracy oraz wiarygodnie zaprezentować osiągniętą jakość kwalifikacji, na poziomie pracownika, organizacji i branży jako całości. Rama jest swoistą sektorową miarą kwalifikacji. Dobrze wpisuje się w naturę działalności bankowej, w której możliwość pomiaru i profesjonalnego zarządzania różnymi składnikami kapitałowymi (materialnymi i niematerialnymi) stanowi kwintesencję biznesu. Może skutecznie wspierać procesy rekrutacji, rozwoju organizacyjnego, integrowania strategii biznesowych i kadrowych, czy wreszcie budowy branżowego i firmowego PR, otwierając nowe obszary przewag konkurencyjnych na rynku. Sektorowa Rama Kwalifikacji zaprasza do współpracy, ale jednocześnie oferuje wielorakie możliwości indywidualnego zastosowania zawartych w niej rozwiązań wewnętrznie w każdej organizacji.

Sektor usług finansowych jest sektorem opartym na ryzyku. Do stabilnego funkcjonowania potrzebuje kapitału, ale - jak wyraźnie pokazują wydarzenia ostatnich lat – nie mniej ważne jest zaufanie. Transparentne, potwierdzone kwalifikacje są ważnym elementem  budowania wiarygodności branży i jej  niezbędnym kapitałem niematerialnym.

Funkcjonujemy w czasach coraz powszechniejszego dostępu do wszelkich informacji. Postępuje edukacja i samodzielność naszych klientów. Znany mechanizm asymetrii informacji (G. Akerlof, 2001) będzie i powinien tracić na znaczeniu. Coraz częściej klienci będą chcieli powiedzieć „sprawdzam” obsługującemu ich pracownikowi Banku, pytając o jego kwalifikacje. Jest wysoce prawdopodobne, że nadzór bankowy zwiększy swoje zainteresowanie jakością kompetencji bankowców i będzie uznawał rzetelnie opisane i potwierdzone kwalifikacje, które spełniają standardy PRK.

Przed bankami, indywidualnie i zbiorowo, otwiera się realna szansa wyjścia z inicjatywą i zaproponowania elastycznego, zgodnego z potrzebami i jednocześnie wiarygodnego budowania i transparentnego potwierdzania kwalifikacji pracowników w ich kluczowych rolach zawodowych. Uważamy, że niewymuszona regulacjami inwestycja w nową jakość profesjonalnych standardów zawodowych bankowców jest wyzwaniem czasu, ale także zobowiązaniem wobec przyszłości - przyszłości pracowników, organizacji i społeczności rynku jako całości. Przejawem odpowiedzialności społecznej wszystkich menedżerów sektora jest podjęcie tak ambitnego i ważnego celu. Szerokie skonsultowanie i uzgodnienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla usług finansowych w Polsce będzie przełomowym krokiem w tym kierunku.

W przekonaniu, że transparentne kwalifikacje:

  •  służą interesowi publicznemu w sektorze bankowym,
  • wzmacniają bezpieczeństwo sektora i zaufanie klientów,
  • ograniczają ryzyko funkcjonowania instytucji poprzez podniesienie jakości usług i ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z poziomem kwalifikacji,
  • podnoszą konkurencyjność polskiego sektora i kadry bankowej na rynku europejskim,

 

Warszawski Instytut Bankowości  wraz ze Związkiem Banków Polskich z zapraszają  wszystkich reprezentantów sektora usług finansowych w Polsce do współpracy i współtworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce.

 

Rys. Sektor bankowy autorem pierwszej sektorowej ramy kwalifikacji w Polsce

Sektor bankowy autorem pierwszej sektorowej ramy kwalifikacji w Polsce