Sektorowa Rama Kwalifikacji SRKB: dlaczego?

Motywem naszych działań jest wizja stale doskonalącego się rynku usług finansowych, na którym wysoki poziom kwalifikacji pracowników, potwierdzony certyfikatem, wspierany kodeksem etyki i wymogiem stałego rozwoju zawodowego gwarantuje bezpieczeństwo  i efektywność korzystania z usług finansowych przez klientów.

Dobrze opisany certyfikat stanowi narzędzie komunikowania o jakości usług oferowanych na rynku. Dzięki transparentności systemu, klienci wiedzą, jakimi kwalifikacjami dysponują obsługujący ich pracownicy i wzmacniają swoje zaufanie. Pracownicy mają czytelny obraz oczekiwań pracodawców pod ich adresem, a firmy mają pewność, że inwestując w odpowiednie kwalifikacje  pracowników będą działać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i  wymaganiami Nadzoru.

Rys. Sektor bankowy oparty na transparentncyh kwalifikacjach

W tak zarysowaną misję wpisuje się stworzenie mapy nowoczesnych, transparentnych i wiarygodnych  kwalifikacji dla sektora bankowego w Polsce, które są zgodne z potrzebami rynku pracy i dostosowane do zmieniającego się otoczenia. To zadanie staje się wyzwaniem czasu z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze, z potrzeby budowy infrastruktury zaufania dla sektora bankowego, będącej fundamentem stabilności i konkurencyjności sektora. Po drugie, z potrzeby wykorzystania szansy, jaką niesie implementacja w Polsce Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK,  ang. European Qualifications Framework, EQF), która będzie przygotowana do wdrożenia w kraju w randze ustawy. Powstanie nowy Krajowy System Kwalifikacji (KSK), oparty na Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK).