Spotkanie Zespołu Ekspertów SRKB

20 listopada 2014 r., w Klubie Bankowca, spotkał się Zespół Ekspertów Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce. Było to kluczowe posiedzenie Zespołu w ramach projektu SRKB, na którym omawiano ostateczna wersję Sektorowej Ramy. W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele 9 banków komercyjnych, 2 zrzeszeń banków spółdzielczych, UKNF, ZBP, uczelni i instytucji szkoleniowej.

Bazą do wprowadzenia modyfikacji i udoskonaleń w Ramie Sektorowej były wyniki szerokich konsultacji, prowadzonych wśród interesariuszy Ramy, w formie badania ankietowego i wywiadów pogłębionych. Badania te pokazały, że zaproponowana Rama Sektorowa jest generalnie oceniana pozytywnie. Modyfikacje dotyczyły głównie sposobu prezentacji Ramy, tak aby była jak najbardziej czytelna dla różnych grup odbiorców.

Poniżej Raport z badania wraz z ostateczną wersją SRKB opracowaną przez Zespół Ekspertów:

Raport_SRKB
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4