Badanie jakościowe SRKB

W połowie października 2014 r. zamknęliśmy proces badania jakościowego, które stanowiło kluczowy element procesu konsultacji i weryfikacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Przeprowadziliśmy 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Wśród rozmówców znaleźli się w większości bankowcy, pochodzący z banków komercyjnych i zrzeszeń banków spółdzielczych, menedżerowie i pracownicy, reprezentujący różnorodne obszary biznesowe. Ponadto, w wywiadach uczestniczył przedstawiciel Związku Banków Polskich oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także reprezentanci wyższych uczelni, instytucji szkoleniowych, instytucji certyfikujących.
W trakcie wywiadów udało się zebrać bogaty materiał, będący podstawą do modyfikacji i udoskonaleń projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego.