Badanie ankietowe SRKB

Zakończyliśmy proces ankietowego badania w ramach projektu konsultacji i weryfikacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego w Polsce (SRKB). W badaniu wzięło udział 130 osób – menedżerowie i pracownicy 18 banków komercyjnych, 2 banków zrzeszających banki spółdzielcze, UKNF, ZBP, EFPA Polska, 5 uczelni wyższych, 5 firm szkoleniowych, kształcących bankowców.
Dziękujemy wszystkim za wyrażenie swojej opinii o SRKB w ankiecie oraz cenne uwagi i podpowiedzi.

Wśród ankietowanych respondentów rozlosowaliśmy nagrody. Poniżej lista nagrodzonych osób:


a) udział w krótkim szkoleniu otwartym WIB do końca 2014 r., wybranym przez nagrodzonego spośród szkoleń oferowanych przez WIB w ofercie otwartej na II półrocze 2014 r. Nie dotyczy to programów certyfikujących typu Studium i udziału w Konkursie BanRisk. Lista szkoleń dostępna jest na naszej stronie internetowej.

1. Katarzyna Ninkiewicz
2. Wojciech Petryszyn
3. Krzysztof Zygmanowski

b) egzemplarze książki „Raport o sytuacji ekonomicznej banków. BANKI 2013”

1. Tomasz Gątarek
2. Blanka Zielińska
3. Ewelina Hebda
4. Beata Szkoda-Amanowicz
5. Łukasz Kiełbon
6. Karol Rozenberg
7. Małgorzata Hrycyk
8. Sebastian Drygała
9. Piotr Cypel
10. Gabriela Kwiatkowska


Serdecznie gratulujemy!