Nasi klienci

Nasi klienci instytucjonalni to:

 • Banki komercyjne, a wśród nich: Alior Bank S.A., Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce, Bank BPH S.A. Grupa GE Capital, Bank DnB NORD Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A., Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BANQUE PSA FINANCE SA Oddział w Polsce, BNP - Paribas S.A. Oddział w Polsce, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., BRE Bank Hipoteczny S.A., BRE Bank S.A., Citibank International PLC (Publiczna Spólka Akcyjna) Oddział w Polsce, Credit Agricole Bank Polska S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA O/Polska, Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, Deutsche Bank PBC S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Dresdner Bank AG S.A. Oddział w Polsce, DZ Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., FCE Bank Polska S.A., FIAT Bank Polska S.A., FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, HSBC Bank Polska S.A., Idea Bank, ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., KBL European Private Bankers SA Oddział w Polsce, la Caixa Oddział w Polsce, Mercedes-Benz Bank Polska S.A., Meritum Bank ICB S.A., NYKREDIT Realkredit A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Pekao Bank Hipoteczny S.A., PKO Bank Polski S.A., Rabobank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., RBS Bank Polska SA, RCI Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A. (Oddział w Polsce), Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Sygma Banque Societe Anonyme S. A. Oddział w Polsce, Toyota Bank Polska S.A., Volkswagen Bank Polska S.A.
 • Banki spółdzielcze
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • Inne instytucje finansowe, np. firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
 • Narodowy Bank Polski
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Firmy pracujące na rzecz sektora usług finansowych, np. informatyczne
 • Przedsiębiorstwa, dla których niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania finansami
 • Zagraniczne instytuty bankowe, z którymi współpracujemy szkoląc bankowców z innych krajów

Naszymi klientami indywidualnymi są:

 • Pracownicy wymienionych powyżej instytucji – specjaliści i kadra zarządzająca
 • Osoby planujące swoją karierę w sektorze usług finansowych
 • Studenci kierunków ekonomicznych

Zgodnie z Polityką Jakości WIB, „Klient, instytucjonalny i indywidualny, jest stale w centrum zainteresowania WIB. Chcemy, aby Klient postrzegał nas jako partnera w realizacji swoich celów biznesowych i osobistych, odnajdując w ofercie WIB rozwiązania wspomagające jego rozwój.  Naszym dążeniem jest, aby Klient cenił WIB oraz lubił i chciał z nami współpracować”.