2004-2008

2004

 • W 2004 roku spotkanie noworoczne z Przyjaciółmi i Klientami odbyło się w kameralnym gronie w siedzibie WIB. Gościliśmy menedżerów kadr i szkoleń polskich banków. Motywem przewodnim spotkania była Unia Europejska. Przy lampce wina rozmawialiśmy o sytuacji sektora finansowego oraz jego zadaniach w obliczu pełnego członkostwa naszego kraju w UE. Noworoczny charakter imprezy podkreśliliśmy zapraszając naszych Gości do udziału w konkursach. Z przymrużeniem oka sprawdzaliśmy wiedzę nie tylko na temat unii monetarnej...
 • Zakończyliśmy V edycję Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
 • WIB przeprowadził drugą europejską edycję Konkursu EUROBANKRISK GAME. Uczestniczyło w niej 12 zespołów z 8 krajów, w tym z USA i Chin, które reprezentowały BCP Millennium.
 • Sukcesem zakończyły się trzyletnie prace nad Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB. Decyzją Związku Banków Polskich Certyfikacja zostaje zintegrowana z Systemem Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej. 18 czerwca WIB oraz GAB i MSBiF uzyskały akredytację EBTN, która uprawnia do prowadzenia w Polsce egzaminów ECB EFCB.
 • W czerwcu WIB zaprosił najwyższą kadrę zarządzającą banków, na ósme już spotkanie w cyklu Śniadania w Szkole Zarządzania Ryzykiem WIB. Tematem spotkania była poprawa skuteczności windykacji kredytów trudnych, jako droga do wzrostu dochodowości działalności kredytowej banku. Naszym partnerem w tym projekcie była firma AttentiV.
 • W listopadzie grupa polskich bankowców uczestniczyła w 19. Wyjazdowym Programie Menedżerskim. Celem podróży byłą Portugalia. Uczestniczy poznawali stan przygotowań i rozwiązania wiodących banków portugalskich w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej CADII.
 • 19. listopada zainaugurowaliśmy czwartą już edycję szkolenia wykorzystującego grę symulacyjną BANRSIK - The Stanford Game. Tym razem Konkurs zgromadził rekordową liczbę 19 zespołów bankowych, łącznie 120 uczestników z 16 banków.
 • Jesienią WIB zaproponował również kilka nowych, ważnych projektów szkoleniowych; w tym e-learningowy, specjalistyczny kurs języka angielskiego dla bankowców i finansistów oraz Internetowe ABC Bankowości.
 • 4. grudnia, wspólnie z GAB i MSBiF WIB przeprowadził pierwszy egzamin Europejskiej Certyfikacji Bankowca EFCB. Do pierwszego egzaminu, w trybie eksternistycznym przystąpiły 43 osoby, certyfikat uzyskało 35 osób. W grudniu zainaugurowaliśmy również pierwszą edycję Europejskiego Studium Bankowości EFCB, które przygotowuje do egzaminu certyfikującego.
 • Wspólnie z brytyjskim partnerem firmą AttentiV WIB zorganizował Seminarium Zarządcze pt. Bankowość hipoteczna: rozwój biznesu i zarządzanie ryzykiem. Doświadczenia rynku brytyjskiego: przestrogi i rekomendacje.

 

 • Zrealizowane programy specjalne: seminaria, konferencje, popołudniowe spotkania w WIB:
  • 14 grudnia 2004r - Seminarium zarządcze: Bankowość hipoteczna:rozwój biznesu i zarządzanie ryzykiem Doświadczenia rynku brytyjskiego:przestrogi i rekomendacje
  • 14 grudnia 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Pieniądz elektroniczny wdrożenie i wykorzystanie przez bank
  • 1 grudnia 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Banki jako organizacje uczące się Moda czy konkurencyjna strategia biznesowa?
  • 30 listopada 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Umowa rachunku bankowego w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe
  • 23 listopada 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Finansowanie podmiotów powiązanych - identyfikacja ryzyk i zagrożeń
  • 23 listopada 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Edycja specjalna z gościem zagranicznym: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM): Metodologie tworzenia i efektywnego wykorzystania wiedzy o kliencie
  • 17 listopada 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • 9-14 listopada -Wyjazdowy Program Menedżerski - Londyn, Wielka Brytania: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Doświadczenia z londyńskiego City
   Współorganizator: Financial Services Volunteer Corps (FSVC), Nowy Jork
  • 19 października 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Nowe ramy prawne dla systemu płatniczego UE
  • 28 września 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Umowa kredytu w świetle nowelizacji ustawy Prawo bankowe
  • 22 września 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna dla menedżerów personalnych: Zrównoważona Karta Wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • 23 czerwca 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna dla menedżerów personalnych: Zrównoważona Karta Wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • 22 czerwca 2004 r - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Fałszowanie sprawozdań finansowych
  • 15 czerwca 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna z gościem zagranicznym: Zarządzanie ryzykiem kredytowym: Skuteczne techniki zarządzania ryzykiem dla tworzenia wartości firmy
  • 25 maja 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna z gościem zagranicznym: Zarządzanie ryzykiem kredytowym: Praktyczne zastosowanie technologii kart scoringowych
  • 18 maja 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Jak wykorzystać w praktyce wyniki badań marketingowych?
  • 20 kwietnia 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Cash management
  • 6 kwietnia 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zakres odpowiedzialności pracownika banku
  • 16 marca 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Bankowość elektroniczna i co dalej? Obecność banków w Internecie - nowe możliwości
  • 25 lutego 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB, edycja specjalna dla menedżerów personalnych Zmiany w Prawie pracy - praktyczne aspekty
  • 24 lutego 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Ustawa o rachunkowości
  • 3 lutego 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Bank jako wierzyciel w Nowym prawie upadłościowym
  • 13 stycznia 2004 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Analiza trendów makroekonomicznych i rynków finansowych i jej wykorzystanie w procesie planowania w bankach

2005

 

 • W listopadzie rozpoczął się roczny, kompleksowy projekt szkoleniowy, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na rzecz Banku BPH SA- PROFESJONALNY ANALITYK KREDYTOWY - program podwyższania kwalifikacji pracowników Banku BPH SA. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby Banku w zakresie osiągnięcia jednolitego poziomu kwalifikacji analityków kredytowych jako grupy o istotnym znaczeniu dla strategii biznesowej Banku. Obejmował cykl 4 szkoleń (łącznie 1 400 godzin szkoleniowych).
 • Zrealizowane programy specjalne: konferencje, seminaria zarządcze, popołudniowe spotkania w WIB, wyjazdowe programy menedżerskie:
  • 07 grudnia 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Wspomaganie zarządzania kompetencjami w systemach
  • 29 listopada 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Prawo prokuratora do żądania od banku w postępowaniu karnym informacji stanowiących tajemnicę bankową
  • 15 listopada 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Aspekty prawne i technologiczne gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji gospodarczej - na przykładzie Biura Informacji Kredytowej
  • 11 października 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Sprzedaż wierzytelności przez bank a tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych. Obowiązki banku wobec klientów, których dane znajdują się na jego wniosek w zbiorach BIK SA i MIG-BR
  • 5-9 października 2005 r.- 20. wyjazdowy program menedżerski: Międzynarodowe Forum HR: Wyzwania dla praktyków  - Rzym, Włochy
  • 14 czerwca 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Dyspozycja faksowa, telefoniczna lub internetowa - dowodzenie w sytuacjach spornych
  • 31 maja 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Wstępna ocena finansów firmy w procesie kredytowania - jak rozpoznać czy klient mówi prawdę?
  • 24 maja 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Metodologia Six Sigma - uniwersalne narzędzie rozwoju i realizacji strategii banku
  • 19 kwietnia 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Pozamaterialne sposoby motywowania pracowników na przykładzie Narodowego Banku Polskiego
  • 16 marca 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Najczęstsze przyczyny sporów między konsumentami a bankami - z praktyki Arbitra Bankowego
  • 1 marca 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
  • 11 stycznia 2005 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

2006

 • WIB rozpoczyna realizację projektu „Doskonalenie kompetencji zawodowych menedżerów i pracowników Banku Ochrony Środowiska S.A.", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt dotyczy Wieloletniego Programu Rozwoju - Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. i jest skierowany do grupy 727 pracowników Banku, tj. kadry menedżerskiej, doradców klienta - ekologów, doradców klienta korporacyjnego, pracowników departamentów projektów ekologicznych i samorządów; doradców klienta detalicznego oraz kasjerów-dysponentów i dysponentów. Celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego BOŚ S.A. na rynku usług finansowych w Polsce i UE poprzez rozwój jego kluczowych zasobów kadrowych, co jest zgodne ze strategią rozwojową Banku.
 • Dla lepszego zarządzania relacjami z klientami w WIB zaimplementowano system CRM.
 • 1 kwietnia 2006 r. - WIB zmienia siedzibę ze Smolnej 10A, na ul. Wiejską 12AZrealizowane programy specjalne: konferencje, seminaria, wyjazdowe programy menedżerskie, popołudniowe spotkania w WIB:
  • 22. wyjazdowy program menedżerski: Nowe scenariusze dla biznesu bankowego. Z praktyki banków hiszpańskich - Madryt-Barcelona, Hiszpania
  • 17 października 2006 r. -  Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zawierane przez banki umowy z osobami objętymi małżeńską wspólnością ustawową w nowym i w projektowanym stanie prawnym
  • 9 maja 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zarządzanie komórką audytu wewnętrznego
  • 28 marca- 2 kwietnia 2005 r. - 21. wyjazdowy program menedżerski: Compliance: strategiczne wyzwania dla biznesu bankowego. Zgodność z regulacjami i wzmacnianie konkurencyjności banku - Dublin, Irlandia,
  • 28 marca 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Rola i znaczenie BIG-ów na rynku wymiany informacji gospodarczych
  • 14 marca 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Sygnały wczesnego ostrzegania jako system wykrywania zagrożeń w działalności kredytowej banku
  • 28 lutego 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Zastosowanie metod statystycznych i eksploracji danych w scoringu kredytowym
  • 14 lutego 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Rola i znaczenie BIG-ów na rynku wymiany informacji gospodarczych
  • 7 lutego 2006 r. - Popołudniowe Spotkanie w WIB: Systemy zarządzania audytem wewnętrznym - przegląd rynku

2007

 • 26 marca zakończyła się VI edycja Konkursu BANRISK. Brało w niej udział 20 zespołów zgłoszonych przez banki. 4 zespoły zgłosił Bank Millennium, 3- Bank BPH SA i BRE Bank SA, 2- Bank Zachodni WBK SA i po jednym zespole zgłosiły - BGŻ SA, Bank Pekao SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, DaimlerChrysler Bank Polska SA, Invest Bank SA, Kredyt Bank SA, PKO Bank Polski SA oraz Bank Spółdzielczy w Katowicach. Zwycięzcą VI edycji Konkursu został zespół zgłoszony przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA (Wirtualny Bank: Green Bull), w składzie: Marek Kujawa (lider), Agata Jurek, Jacek Krupa, Robert Krawczyński, Mirosław Rak. Nagrody dla zwycięzców ufundował Partner Konkursu - firma Exatel SA oraz WIB, jako organizator. II miejsce zajął zespół Smart Bank (Michał Pyra - lider, Wioletta Kurman, Adam Zieleśkiewicz, Paweł Grudzień, Maciej Banasik z DaimlerChrysler Bank Polska SA). Nagrody ufundował Główny Sponsor - Deloitte. III miejsce przypadło zespołowi Pozbank z BRE Bank SA (Marcin Szymanowski - lider, Małgorzata Grenda, Piotr Szmyt, Robert Tyrchniewicz, Krzysztof Zygmanowski), członków zespołu nagrodził WIB. Dodatkowo Gazeta Bankowa, którą reprezentowała pani Dorota Bogucka, Zastępca Redaktora Naczelnego nagrodziła zespół WROBank, zgłoszony przez Bank Zachodni WBK SA za najciekawszą prezentację podsumowującą strategię zespołu.
 • 10-ta jubileuszowa edycja Studium Dealerów - opiekę merytoryczną nad programem, od pierwszej edycji Studium, sprawuje Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI POLSKA. Zajęcia prowadzą eksperci-praktycy rynku pieniężnego i walutowego z banków i instytucji finansowych. Jak dotąd, w programie uczestniczyło 186 osób, pracowników banków, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Celem programu jest m.in.: uzyskanie wszechstronnego przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku dealera walutowego, rynku pieniężnego oraz instrumentów dłużnych, poznanie praktycznego warsztatu metod i technik wykorzystywanych na rynkach finansowych oraz zapoznanie się z działalnością banków komercyjnych na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z kontrahentami i klientami.
  Jubileuszowa edycja okazała się wyjątkowa również dlatego, że wszyscy jej uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego i zdali go pomyślnie w pierwszym podejściu. Ponadto, była to pierwsza edycja, w której uczestniczył student-laureat nagrody specjalnej w Międzyuczelnianym Forum Dealerów Bankowych organizowanym przez ACI Polska. Forum ma już kilkuletnią tradycję, a Warszawski Instytut Bankowości ufundował w roku 2006 i 2007 nagrodę - udział w Studium Dealerów.
 • Inauguracja 1. edycji Studium Doradztwa Finansowego - poziom I.
  "Studium Doradztwa Finansowego - poziom I" to program przygotowany przez WIB, zgodnie ze standardami i wymogami kwalifikacyjnymi wyznaczanymi przez €uropejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego, €FPA. 1. edycja odbywa się w formule wewnętrznej i jest realizowana dla grupy Doradców Klienta, Departamentu Private Banking, jednego z największych Banków w Polsce.
 • V Piknik Trenerów WIB odbył się w przedostatni, piątkowy wieczór czerwca, w sympatycznej knajpce, w parku przy Wybrzeżu Gdyńskim. Dzięki doborowemu towarzystwu trenerów WIB - ludzi obdarzonych nie tylko ogromną wiedzą, ale i dużym poczuciem humoru - było naprawdę miło. Tytuł Najlepszego trenera WIB 2006 zdobył pan Emil Buduj.
 • W lipcu zakończyliśmy dwie edycje szkolenia BANRISK - the Stanford Game, organizowane w Egipcie. Szkolenie wykorzystuje grę symulująca rzeczywiste warunki w jakich operuje współczesny bank. Uczestnicy muszą podejmować szereg decyzji, które wpływają na złożoną sytuację rynkową wirtualnych banków jakimi zarządzają. Wygrywa zespół, którego bank osiągnie najwyższy wzrost cen akcji na giełdzie.
 • Seminarium z udziałem Wojciecha Kwaśniaka - długoletniego szefa GINB zainaugurowaliśmy nowy cykl szkoleń adresowany do elitarnego grona menedżerów sektora usług finansowych, o wysokich aspiracjach, wymaganiach i oczekiwaniach. Program Rozwoju Menedżerskiego WIB ma charakter otwartego, stałego cyklu, który obejmuje dwa rodzaje aktywności:
  • Seminaria pod hasłem "Doświadczenie inspiracją do rozwoju": spotkania z wyjątkowymi przedstawicielami kadry menedżerskiej polskiego i międzynarodowego rynku usług finansowych (wyjątkowa kariera, wyjątkowe dokonania, wyjątkowa osobowość, wyjątkowa wiedza biznesowa) Każdemu spotkaniu towarzyszy czas na bezpośrednie rozmowy i nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy uczestnikami.
  • Treningi typu warsztaty problemowe, zaprojektowane tak, aby były stymulujące dla uczestników i pobudzały ich motywację wewnętrzną do rozwoju. Mają one na celu przygotowanie menedżerów do wykorzystania zdobytych umiejętności w swojej codziennej praktyce zawodowej. Treningi kształcą konkretne umiejętności i przygotowują do świadomego budowania kompetencji menedżerskich i swojej kariery.
 • 12 grudnia, w trakcie spotkania gwiazdkowego w Klubie Bankowca, którego gospodarzami był Związek Banków Polskich oraz jubilaci - 15-letni WIB (za niecały miesiąc) i 10-letni BIK wręczyliśmy po raz pierwszy dwa specjalne wyróżnienia: „Organizacji Uczącej się" i „Trenera Kreatywnego". Organizacja ucząca się to taka, która umożliwia każdemu pracownikowi w pełni wykorzystać potencjał do uczenia się, tak aby ostatecznym beneficjentem efektów tego procesu była cała organizacja. W roku 2007 wyróżniliśmy - Bank BPH SA oraz BRE Bank SA.
  Trenerem Kreatywnym WIB 2008 został Bohdan Lenart: za kreatywność i wspaniałą współpracę przy tworzeniu oferty szkoleń WIB na 2008 rok.
 • Wraz z nową ofertą szkoleń otwartych WIB 2008 uruchamiamy nową stronę www.wib.org.pl
 • Zrealizowane programy specjalne: seminaria, programy menedżerskie, konferencje, popołudniowe spotkania w WIB:

  • 28 listopada- 2 grudnia 2007 r. - 23. Wyjazdowy Program Menedżerski - LIZBONA: II Międzynarodowe Forum HR - Wyzwania dla praktyków 
  • 27 listopada 2007 r. -76. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Implementacja w prawie polskim Dyrektywy 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • 22 listopada 2007 r. - Program Rozowju Menedzerskiego, seminarium z cyklu "doświadczenie inspiracją do rozwoju" z udziałem Wojciecha Kwaśniaka - Wiele twarzy „Generała”: Menedżerskie doświadczenia długoletniego szefa GINB
  • 16 października 2007 r. - 75. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Boom czy bum na rynku finansowania nieruchomości w Polsce?
  • 19 czerwca 2007 r.- 74. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Dyrektywa MiFID dla banków - od podstaw do praktyki
  • 16 maja 2007 r.- 73. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Nienależyte działania podmiotów współpracujących z bankami, na przykładzie pośredników kredytowych i firm windykacyjnych
  • 3 kwietnia 2007 r. - 72. Popołudniowe Spotkanie w WIB: Przetwarzanie danych przez banki, BIK i ZBP, zgodnie z nowelizacją Prawa bankowego z dniem 1.04.2007

2008

 • 5 stycznia 2008 r. WIB kończy 15 lat!

 • Wprowadziliśmy nowy projekt - Certyfikacja Stałego Rozwoju Zawodowego jako bezpłatną propozycję dla osób świadomych swojego potencjału, myślących o przyszłości i pragnących mieć wpływ na rozwój swojej kariery zawodowej.
 • VII edycja Konkursu BANRISK zakończona. Najwyższy wzrost cen akcji na symulowanej giełdzie osiągnął zespół "BANiaK", reprezentujący Deloitte. Kolejne w rankingu były zespoły "ala MABank" z Banku Handlowego w Warszawie oraz BGK1924 z Banku Gospodarstwa Krajowego.
  W VII edycji, która rozpoczęła się w listopadzie 2007 r. uczestniczyło 88 osób, w 19 zespołach, reprezentujących 11 instytucji (Bank Handlowy, BGK, PKO BP, Kredyt Bank, Invest Bank, Dexia Kommunalkredit, Bank Zachodni WBK, Millennium, BNP Paribas, NBP i Deloitte). Zespoły zarządzały wirtualnymi bankami, którym wybrali zabawne nazwy jak "Banco Amigos", czy "FunBank". W ocenie Głównego Eksperta Konkursu, Romana Maszczyka "VII edycja charakteryzowała się wyjątkowo zaskakującym scenariuszem makroekonomicznym. Nagłe zmiany stóp procentowych następowały po sobie szybko i niespodziewanie...".Wieloletnimi partnerami w organizacji Konkursu (począwszy od pierwszej edycji) jest Związek Banków Polskich, Deloitte oraz Exatel. Patronami prasowymi VII edycji była Gazeta Bankowa, Gazeta Prawna oraz Bank i Rolnictwo.
 • 7 maja został podpisany list intencyjny pomiędzy The €uropean Financial Planning Association(€FPA) - największym stowarzyszeniem zawodowym planistów i doradców finansowych w Europie i Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB). Tym samym WIB stał się oficjalnym i jedynym partnerem, a jednocześnie przedstawicielem tej organizacji w Polsce.
 • WIB uczestniczy w europejskim projekcie CERTIFIED, prowadzonym przez EBTN - europejskie stowarzyszenie instytutów bankowych. Celem projektu jest opracowanie matrycy kwalifikacji opartych na kompetencjach dla sektora usług finansowych w UE, zgodnych z wytycznymi zawartymi w Europejskich Ramach Kwalifikacyjnych. Projekt został uznany jako priorytetowy przez agendy unijne. Cieszy się też wsparciem i dużym zainteresowaniem Europejskiej Federacji Bankowej. W czerwcu projekt CERTIFIED wszedł w etap tzw. "walidacji", czyli pierwszej oceny i konsultacji środowiskowych przygotowanych metodologii oraz zawartości merytorycznej wybranych certyfikatów zawodowych. Całość projektu podlega "walidacji" w większości krajów unijnych. "Walidacja" realizowana jest w formie grupy fokusowej, do której zapraszane jest reprezentatywne grono bankowców, szkoleniowców i trenerów. Walidacji poddawana jest przyjęta metodologia budowania certyfikacji, proces oceny oraz dwa wstępnie opracowane certyfikaty. Za certyfikat dotyczący compliance odpowiada WIB. Grupa fokusowa dla tej części projektu spotkała się 23 czerwca. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: ZBP. MSBiF, BPH SA, BOŚ SA, BZ WBK SA, Invest Bank SA. Zebrane w trakcie grupy fokusowej uwagi i rekomendacje będą podstawą przygotowania ostatecznych rozwiązań certyfikacyjnych dla sektora usług finansowych w UE w ramach CERTIFIED.
 • WIB przeprowadził 6 czerwca pierwszy w Polsce akredytowany egzamin dla doradców finansowych ubiegających się o certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego €FA. Certyfikat €FA przyznawany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego €FPA. Warunkiem zdobycia certyfikacji jest zdanie egzaminu oraz podpisanie Kodeksu Etyki €FPA. Do pierwszego w Polsce egzaminu przystąpiło 21 doradców firmy XELION Doradcy Finansowi. Egzamin poprzedził specjalnie przygotowany przez WIB program szkoleniowy - Studium Doradztwa Finansowego. W trakcie egzaminu, doradcy rozwiązywali test wiedzowy oraz studium przypadku, wymagające przygotowania propozycji dla konkretnego klienta. Egzamin zdało 19 doradców. Stali się oni pierwszymi certyfikowanymi doradcami europejskimi €FA w Polsce. W ceremonii nadania certyfikatów uczestniczył Prezes €FPA, Michael Fawcett.
 • Piknik Trenerów WIB 2008 odbył się po raz pierwszy jesienią. Były "pogaduchy", nowe pomysły i ... ostatni oddech przed sezonem szkoleniowym, ale przede wszystkim świętowaliśmy. Bo jak nie celebrować tytułu Najlepszego Trenera WIB 2008 dla Dariusza Pelca, którego oceniło 795 osób na 4,80 (średnia w skali 1-5)!!!, pisząc m.in.: Doskonały wykładowca - nieoceniona wiedza i umiejętności jej przekazania; Szkolenie prowadzone profesjonalnie i z humorem; Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam! Zbliżone oceny w roku 2007/2008 otrzymali Wzorowi Trenerzy WIB 2008: Tomasz Burczyński, Paweł Frątczak, Paweł Kacprzak, Janusz Sytek. Na Pikniku wyróżnienie „Trenera Kreatywnego WIB 2009" otrzymała pani Katarzyna Marczyńska za twórcze podejście i dobrą współpracę w budowaniu oferty rocznej. Świętowaliśmy także 15-lecie WIB. Okrągła rocznica ustanowienia Fundacji Warszawski Instut Bankowości była 8 stycznia 2008 r. Z tej okazji grupa zasłużonych, dlugoletnich pracowników i współpracowników WIB otrzymała Odznaki Honorowe Związku Banków Polskich. W maju, na Walnym Zgromadzeniu Związku przyjęli je Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Marek Lusztyn i Barbara Zgódka. Na Pikniku Trenerów, Wiceprezes Zarządu ZBP, pan Włodzimierz Grudziński odznaczył Dariusza Pelca, Bogusława Moskałę i długoletnich pracowników WIB: Małgorzatę Gromiec, Joannę Grobelny i Tomasza Gójskiego. Z przyczyn niezależnych, odznak nie mogli odebrać Wielcy Nieobecni - Michał Bellwon, Mariusz Krzysztofek i Andrzej Podszywalow.
 • W grudniu 2008 WIB podpisał 2 umowy o dofinansowanie projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami Pomocy w realizowanych przez WIB projektach są BRE Bank S.A. i Nordea Polska TU na Życie S.A. oraz Nordea PTE S.A
 • Program specjalne typu konferencje, seminaria zarządcze, popołudniowe spotkania w WIB: