1993-1998

1993

 • 8 banków: Bank PKO BP, Bank Pekao SA,BH w Warszawie SA, PBK SA, BZ SA, PBG SA, PBH Gecobank SA, BDK SA oraz Związek Banków Polskich podpisują akt założycielski ustanawiający fundację. Powołany zostaje pierwszy zarząd w składzie: Andrzej Lech, Janusz Pawłowicz, Mariola Szymańska.
 • Fundacja otrzymuje oficjalną nazwę Warszawski Instytut Bankowości i zaczyna posługiwać się swoim nowym logo.
 • WIB rozpoczyna w pełni samodzielną działalność w nowo wyremontowanym biurze przy ul. Smolnej 10a, w Warszawie.
 • Pierwsza, 30-osobowa grupa młodych menedżerów polskich banków bierze udział w specjalnym programie studyjno-szkoleniowym w USA pod nazwą "Bankers Abroad Program". Absolwenci tego programu m.in. Rafał Grodzicki, Lech Kurkliński, Wojciech Lipka już wkrótce należeć będą do czołówki kadry kierowniczej banków w Polsce. Partnerzy programu: KPMG Peat Marwick; University of Virginia, McIntire International Banking School; University of Washington, the Pacific Coast Banking School; University of Delaware, the Stonier Graduate School of Banking; Wisconsin University, Wisconsin Graduate School of Banking; University of Colorado, the Graduate School of Banking at Colorado; Louisiana State University; the Graduate School of Banking of the South; Southern Methodist University, Dallas; the Southwestern Graduate School of Banking.
 • Odbywa się pierwsza edycja seminarium wykorzystującego amerykańską symulację komputerową z zarządzania finansowego bankiem BankExec, które jest początkiem drogi do późniejszego Konkursu BANRISK. Seminarium prowadzi Dale Blickenstaff, pierwszy amerykański doradca WIB, bez którego Instytut nie byłby tym czym jest dzisiaj.

1994

 • Inauguruje działalność Rada Naukowo-Programowa WIB, pod przewodnictwem dr Pawła Wyczańskiego.
 • WIB organizuje pierwsze wyjazdowe programy menedżerskie dla ścisłej kadry kierowniczej polskich banków: Chicago, Nowy Jork, Tel Aviv. Programy te, pod wspólnym tytułem "Zarządzanie nowoczesnym bankiem" są unikalną w tamtym okresie platformą wymiany doświadczeń i przenoszenia do Polski nowoczesnych rozwiązań z rynków wysoko rozwiniętych.
  • Zintegrowane systemy zarządzania ryzykiem, partner: Northwestern University, Kellogg
  • Rozwój banku, a integracja: procesy konsolidacyjne w systemie bankowym, partner: Northwestern University, Kellogg
  • Postęp w bankowości: doświadczenia systemu bankowego Izraela - partnerzy: Northwestern University, Kellogg; School of Management, Tel Awiw
 • WIB wprowadza pierwsze oryginalne polskie programy do swojej oferty szkoleniowej
 • Rozpoczyna się I edycja Studium Bankowości WIB, programu realizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości, pod naukową opieką prof. Andrzeja Sławińskiego, późniejszego członka zarządu WIB. Wśród uczestników, m.in.: Anna Gieryszewska, Andrzej Wolski, Wiesław Wyszogrodzki.
 • Odbywają się pierwsze seminaria zarządcze WIB: "Zarządzanie zmianami. Szanse i zagrożenia dla polskich banków" oraz "Rozwój banku a integracja: procesy konsolidacyjne w systemie bankowym"
 • We współpracy z Northwestern University, Kellog organizowane są 2 ważne konferencje:
  • 10-12 pażdziernika 1994 "Zarządzanie zmianami. Szanse i zagrożenia dla polskich banków",
  • 14-15 listopada 1994 Rozwój Banku a integracja: procesy konsolidacyjne w systemie bankowym

1995

 • WIB otrzymuje od Banku Światowego licencję na polskie wydanie dwutomowego podręcznika "Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian". Jest to pierwsze wydawnictwo WIB.
 • Misję doradcy WIB w Polsce rozpoczyna Mike Hall, reprezentujący USAID oraz KPMG Peat Marwick, później Barents Group.
 • Rozpoczyna się unikatowy program szkolenia wykładowców WIB "Train the trainers Program", finansowany ze środków amerykańskich: 10 bankowców, wyłonionych spośród ponad 100 kandydatów, uczestniczy w 8-miesięcznym, intensywnym programie szkoleniowym, zakończonym praktyką w USA i egzaminami certyfikującymi. Wśród absolwentów programu, są m.in. Wiesław Thor, Michał Bellwon, Norbert Nowacki, Katarzyna Beuch, Andrzej Pobudkiewicz. W uroczystości zakończenia programu bierze udział Ambasador USA w Polsce, Nicolas Rey.
 • 20 czerwiec odbywa się konferencja WIB: "Technologie informatyczne w sektorze bankowym - szanse i zagrożenia", Partner: PKO BP
 • Rozwijając współpracę z the Kellogg Graduate School of Management WIB organizuje kolejny wyjazdowy program menedżerski do USA - "Skuteczne strategie marketingowe XXI wieku", w trakcie, którego Profesor Philip Kotler prowadzi wykład.
 • Na zamówienie Ministerstwa Przemysłu i Handlu jest przygotowany raport: "Koncepcja modelu funduszu poręczeń kredytowych jako forma wspierania małych i średnich przedsiębiorstw".
 • Zgromadzenie Fundatorów powołuje w skład Zarządu WIB Profesora Andrzeja Sławińskiego.
 • 27-28 listopada WIB organizuje seminarium strategiczne: "Zaawansowane technologie informatyczne rewolucjonizują nowoczesne banki", Partnerzy: Northwestern University, Kellog, Alcatel, Compaq, DEC, Deloitte & Touche, Hewlett Packard, IBM, Sanchez, Unisys
 • WIB zostaje współorganizatorem I Zimowego Forum Bankowego - "Łączenie się banków szanse i zagrożenia"
 • W odpowiedzi na silne potrzeby kształcenia w zakresie technologii informatycznych organizowane są konferencje - "Zaawansowane technologie informatyczne rewolucjonizują nowoczesne banki", "Technologie informatyczne w sektorze bankowym - szanse i zagrożenia".
 • Andrzej Lech, prezes WIB przystępuje do jury corocznego rankingu Gazety Bankowej "Najlepsze Banki". Podjęte są prace nad opracowaniem metodologii najbardziej uniwersalnego i wszechstronnego porównania kondycji banków działających w Polsce.

1996

 • WIB prezentuje kompleksową, w pełni własną ofertę szkoleniową obejmującą wszystkie obszary nowoczesnej bankowości.
 • Szkolenie z oferty WIB kończy 5000-czny uczestnik.
 • WIB jako pierwsza instytucja szkoleniowa podpisuje umowę akredytacyjną z ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
 • Rozpoczyna się cykl wyjazdowych programów menedżerskich WIB do Portugalii. Cykl zaowocował znaczącymi zmianami w polskim sektorze bankowym i obecnością banków portugalskich w Polsce.Realizownay jest kolejny Wyjazdowy Program Menedzerski do USA: "Konglomeraty finansowe: Nowe możliwości funkcjonowania banków i instytucji", partner: Northwestern University, Kellogg
  • Prywatyzacja. Konsolidacja. Liberalizacja. Jak radzą sobie z wyzwaniami nowoczesnego rynku bankowo-finansowego inni? Doświadczenia banków portugalskich, partner: Instituto de Formaçăo Bancária
  • Program studyjny dla kadry kierowniczej PKO BP, partner: Instituto de Formaçăo Bancária
  • Wyjazd studyjny dla członków Rady Nadzorczej KIR SA, partner: Instituto de Formaçăo Bancária, SIBS
 • Bazując na sprawdzonym zespole wykładowców WIB współorganizuje Studium Podyplomowe "Zarządzanie bankiem komercyjnych" ze Szkołą Główną Handlową.
 • 25-26 stycznia organizowana jest ważna konferencja bankowa dotycząca zagadnień ratingu bankowego oraz nowego systemu sprawozdawczości bankowej - "Rating a rynki finansowe Europy Środkowej", Partnerzy: USAID, ZBP
 • Na zamówienie Ministerstwa Gospodarki przygotowywany jest raport "Analiza dostępu podmiotów gospodarczych do kredytów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw małych i średnich" oraz "Analizę systemu finansowania handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu".
 • Zostaje zainicjowana nowa formuła programów szkoleniowych dla wyższej kadry bankowej - warsztatów zarządczych, stanowiących forum wymiany praktycznych doświadczeń i dyskusji nad najbardziej efektywnymi metodami zarządzania organizacją bankową w okresie zmian, w oparciu o studia przypadków, zaczerpnięte z zachodniej praktyki bankowej. Partnerami dla polskich bankowców są wybitni menedżerowie renomowanych banków zachodnich oraz konsultanci. Pierwsze tematy: 
  • 8 luty 1996r - "Zarządzanie zasobami ludzkimi a sukces banku. Kadry bankowe: słabość czy siła polskich banków"
  • 10 pażdziernik 1996r - "Zarządzanie przez jakość w bankach", Partnerzy: CBPiZ PAN, Deloitte & Touche
  • 27-28 listopad 1996r - "Bank w okresie zmian "Fuzje i przejęcia banków"
   Partnerzy: Instituto de Formaçăo Bancária, East West Studies Institute
 • Konsorcjum pod przewodnictwem WIB wygrywa przetarg na duży projekt szkoleniowy w ramach programu PHARE-STRUDER - "Bankowa Obsługa MŚP"

1997

 • Z inicjatywy WIB, uruchomiony zostaje wspólny projekt WIB, MSBiF i GAB z udziałem instytutu holenderskiego NIBE i środków pomocowych rządu holenderskiego, który ma na celu wprowadzenie do polskiego szkolenia bankowego systemu nauczania na odległość.
 • WIB rozpoczyna współpracę z HAY Management Consultants, inicjującą ankietowe badania płac dla sektora bankowego w Polsce.
 • Zostaje opublikowany program szkoleniowy dla pracowników banków na CD-ROMie. "Operacje krajowe, operacje zagraniczne, rachunkowość bankowa".
 • Ukazuje się kolejne wydawnictwo WIB, "Podręcznik Studium Bankowości", kompendium wiedzy bankowca.
 • WIB staje się pełnoprawnym członkiem the European Banking Training Network, zrzeszającego wiodące instytucje szkolenia bankowego w Europie. Prezes Andrzej Lech, reprezentując Polskę, zostaje wybrany na dwuletnią kadencję do zarządu tej organizacji, a Mariola Szymańska-Koszczyc, ówczesny członek zarządu WIB zostaje członkiem Komitetu Roboczego ds. standardów zawodowych EBTN.
 • W ramach cyklu "bank w okresie zmian" przeprowadzamy wyjazdowy program menedżerski, we wspólpracy z Northwestern University, Kellogg do Bangkoku, Singapuru i Hongkongu "Doganiając azjatyckie tygrysy. Jak osiągnąć i utrzymać sukces gospodarczy?".
 • Kolejne wyjazdowe programy menedżerskie odbywają się w:WIB organizuje I edycję Studium Audytorów Wewnętrznych we współpracy z Polskim Instytutem Audytorów Wewnętrznych. Tworzona jest ścieżka rozwoju nowoczesnego audytora wewnętrznego, oparta na światowych standardach the Institute of Internal Auditors, IIA.
  • USA, we wspólpracy z Northwestern University, Kellogg - "Instrumenty pochodne w zarządzaniu bankiem"
  • Portugalii, we wspólrpacy z Instituto de Formaçăo Bancária - "Portugalski system płatniczy"
 • Realizowane są kolejne seminaria zarządcze: 
  •  9 września - "Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym: rekomendacje i praktyka Unii Europejskiej"
   Partnerzy: GAB, AIB, Phare
  • 29 września - "Technologia elektroniczna w portugalskim systemie płatniczym"
   Partner: Instituto de Formaçăo Bancária

1998

 • Z inicjatywy WIB, uruchomiony zostaje wspólny projekt WIB, MSBiF i GAB z udziałem instytutu holenderskiego NIBE i środków pomocowych rządu holenderskiego, który ma na celu wprowadzenie do polskiego szkolenia bankowego systemu nauczania na odległość.
 • WIB rozpoczyna współpracę z HAY Management Consultants, inicjującą ankietowe badania płac dla sektora bankowego w Polsce.
 • Zostaje opublikowany program szkoleniowy dla pracowników banków na CD-ROMie. "Operacje krajowe, operacje zagraniczne, rachunkowość bankowa".
 • Ukazuje się kolejne wydawnictwo WIB, "Podręcznik Studium Bankowości", kompendium wiedzy bankowca.
 • WIB staje się pełnoprawnym członkiem the European Banking Training Network, zrzeszającego wiodące instytucje szkolenia bankowego w Europie. Prezes Andrzej Lech, reprezentując Polskę, zostaje wybrany na dwuletnią kadencję do zarządu tej organizacji, a Mariola Szymańska-Koszczyc, ówczesny członek zarządu WIB zostaje członkiem Komitetu Roboczego ds. standardów zawodowych EBTN.
 • W ramach cyklu "bank w okresie zmian" przeprowadzamy wyjazdowy program menedżerski, we wspólpracy z Northwestern University, Kellogg do Bangkoku, Singapuru i Hongkongu "Doganiając azjatyckie tygrysy. Jak osiągnąć i utrzymać sukces gospodarczy?".
 • Kolejne wyjazdowe programy menedżerskie odbywają się w:WIB organizuje I edycję Studium Audytorów Wewnętrznych we współpracy z Polskim Instytutem Audytorów Wewnętrznych. Tworzona jest ścieżka rozwoju nowoczesnego audytora wewnętrznego, oparta na światowych standardach the Institute of Internal Auditors, IIA.
  • USA, we wspólpracy z Northwestern University, Kellogg - "Instrumenty pochodne w zarządzaniu bankiem"
  • Portugalii, we wspólrpacy z Instituto de Formaçăo Bancária - "Portugalski system płatniczy"
 • Realizowane są kolejne seminaria zarządcze: 
  •  9 września - "Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym: rekomendacje i praktyka Unii Europejskiej"
   Partnerzy: GAB, AIB, Phare
  • 29 września - "Technologia elektroniczna w portugalskim systemie płatniczym"
   Partner: Instituto de Formaçăo Bancária