1991-1992 zanim powstał WIB

inisterstwo Finansów, w wyniku rozmów przeprowadzonych przez Wiceministra Stefana Kawalca w USA i po konsultacjach z kierownictwem NBP, inicjuje prace zespołu roboczego, którego zadaniem jest przygotowanie projektu powstania nowej instytucji szkoleniowej dla polskich banków, przy wsparciu środków pomocowych rządu amerykańskiego. Pracami kieruje Krzysztof Pietraszkiewicz, Dyrektor Związku Banków Polskich, a uczestniczą w nich przedstawiciele PKO BP i Banku Handlowego w Warszawie.

1992 

  • Andrzej Olechowski, Minister Finansów RP, podpisuje z Bobem Robsonem, Zastępcą Sekretarza Skarbu USA, porozumienie w sprawie projektu pomocy amerykańskiej dla budowy nowej instytucji szkolenia bankowego w Warszawie, przyszłego WIB.
  • Marian Krzak, Prezes ZBP, kieruje do prezesów zarządów kilkunastu największych banków w Polsce zaproszenie do współpracy przy projekcie WIB.
  • Pierwsze spotkania konsultacyjne przedstawicieli Ministerstwa Finansów, NBP, ZBP oraz grupy największych polskich banków.